Åpent folkemøte om detaljreguleringsplan Sørkjosen på På Taket Kafé mandag 20. mai kl. 18.00

Forslag regplan Sørkjosen

Planen er ute på offentlig ettersyn med høringsfrist 14. juni 2019. Mer informasjon om planen finner du her.

Web levert av CustomPublish AS