Leder i ærespriskomiteen Halvar Wahlgren og prisvinner Geirmund VikÆresprisen tildeles annet hvert år for innsats innenfor kultur, idrett og annen frivillig innsats. Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. Prisen ble opprettet i 2003 og dette er den sjette prisen som er delt ut. Prisen består av en pengesum på kr 10 000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone. 

Ærespriskomiteen er Nærings- og kulturutvalget, og her er deres begrunnelse: 
Det kom inn mange gode og velbegrunnede forslag på kandidater til Æresprisen 2013. Komiteen vil understreke at det er foreslått kandidater som har lagt ned stor og langvarig frivillig innsats innafor mange områder i kommunen.                                                                                                                                                                                   

Komiteens beslutning er:
Æresprisen 2013 tildeles Geirmund Vik som får prisen for sin langvarige og allsidige innsats for Lyngshesten.                                                                                                                                                                        

Helt siden han kom hit til Nordreisa for over 40 år siden, har han vært engasjert i arbeidet med bevaring og bruk av denne hesterasen. Hans interesse for Lyngshesten var også en av årsakene til at han flytta hit til Nord-Troms. Geirmund Vik var initiativtaker til å stifte Nordreisa rideklubb i 1971, den første rideklubben i Nord-Norge. Aktiviteten i og rundt Nordreisa rideklubb har betydd svært mye for mange barn og ungdommer i Nordreisa. Han har i en årrekke vært pådriver for og sjøl drevet systematisk avlsarbeid på denne utrydningstruede hesterasen, og han er utrettelig i sitt arbeid med å framheve Lyngshesten som Nord-Troms sin egen hesterase. I de seinere år har han sammen med kona Birgit D. Nielsen startet opp og driver nå både oppdrett og opplevelser av og med Lyngshest. Han er en inspirator og har et stort hjerte for denne allsidige hesten. Gjennom sitt arbeid med Lyngshesten har han også på en svært positiv måte bidratt til markedsføring og omdømmebygging av Nordreisa og Nord-Troms.                           

Statuttene