Anleggsdrift; vann og avløp

Anleggsdrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg. Tilkoblinger til kommunalt ledningsnett må avtales på forhånd. Tilkoblingsgebyrer må være dokumentert betalt før fysisk tilkobling skjer. Driftsoperatørene har ikke anledning til å utføre tilkobling før de får bekreftet at gebyret er mottatt av kommunen, eller ved forevisning av kvittering for gjennomført betaling.

Planlegging og gjennomføring av rehabiliterings- og utbyggingstiltak innen vannforsyning og avløpstjenesten ivaretas av virksomheten.

Saker vedrørende vann- og avløpsgebyrer blir besvart av Sektor for drift og utvikling ved konsulent Bente Fyhn som treffes på epost bente.fyhn@nordreisa.kommune.no eller telefon 77 58 80 50 (unntatt onsdager).

Informasjon om vannkvalitet kan fås ved henvendelse. Vannkvaliteten analyseres hver andre eller hver fjerde uke avhengig av vannverkets størrelse.

Ansvar daglig drift har for tiden driftsleder Kim Daniel Hansen som treffes på tlf 404 37 647 eller på epost kim.daniel.hansen@nordreisa.kommune.no

Fagansvarlig er virksomhetsleder Anleggsdrift Hilde Henriksen.
Epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no
Telefon direkte innvalg:mobil:489 94 244  

Web levert av CustomPublish AS