scooterløypestikking

Sammenbindingsløypa fra Svartfoss til Gahperus er merket og åpnet

Vær obs på at det kan være sørpe på elva i mildværsperioder.
scooterløypestikking

Oksfjord og Rotsund løypene er delvis åpnet - obs på stein i løypa

Oksfjordløypa fra Vassbotn til skoggrensa Bjørnskaret er merket. Løypesluttskilt er satt opp. Obs, kan være stein i løypa. Rotsundløypa er merket til...
scooterløypestikking

Scooterløypene fra Sappen til Gahperus og fra Gahperus til Kåfjordgrense nå merket og åpnet, kjør forsiktig og følg stikking

Det bes om at folk kjøre forsiktig og holder seg til stikkinga på grunn av at det stedvis er steiner tett under snødekket og inntil løypetrasseen.
scooterløypestikking

Røyelløypa er åpnet fra løypestart til Ragaskrysset. OBS! Kan være stein i løypa.

Røyelløypa er nå merket og åpnet fra parkeringsplassen til Ragaskrysset. OBS! Stedvis kan det være stein som stikker opp i løypa, kjør forsiktig.
Web levert av CustomPublish AS