Den anmodes fortsatt om å kjøre forsiktig siden det er lite snø de fleste stedene.