Barnehagedagen 2017

Barnehagedagen 2017

Barnehagedagen tirsdag 14. mars markeres på Nord-Troms videregående skole. Slagord: «Vi vil leke!». Årets tema er å legge til rette for lek og venn...
Barnehagelek

Søknadsfristen til hovedopptaket til barnehageåret 2017/2018 er 1. mars!

Siste frist for søknad er onsdag 1. mars 2017! Opptaket er samla for de kommunale og private barnehagene. Søkere som står på venteliste inneværende ba...
Barn slår hjul

Rett til plass i barnehage i 2017

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i ...
Banner barnehagefakta.no

Barnehagetilbudet i Nordreisa på barnehagefakta.no

Barnehagefakta er en enkel måte å gi innbyggere oversikt over barnehagetilbudet i kommunen, både med kart og nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehag...
Barnehage

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer - Søknadsfrist 19. mai

Ingen husholdning skal behøve å betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer og b...
Barn med paragraf

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Siste revidering av vedtektene ble gjort i kommunestyremøtet den 28.01.16 og gjelder fra oppstart av nytt barnehageår.
til barnehageopptak

Utvidet åpningstid i de kommunale barnehagene fra barnehageåret 2016/2017

Kommunestyret i Nordreisa har vedtatt endring i de kommunale vedtektene. Dette åpner for at alle kommunale barnehager vil tilby tidligåpning ved behov...
mobbing

Nytt nettsted om mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.
Foreldre med barn

Valg av samarbeidsutvalg for barnehager og skoler 2016-2019

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, hvor alle parter i skolen og barnehager skal være representert.
bufetat

Vil dere bli fosterforeldre?

Nesten alle barn har foreldre som tar seg av dem, men bare nesten. Det finnes foreldre som av ulike årsaker ikke klarer å gi sine barn trygge og forut...
Web levert av CustomPublish AS