Boligseminar i Nordreisa

Boligutvikling i Nordreisa kommune

Boligprosjektet for Nord Troms i samarbeid med Nordreisa kommune inviterer til boligseminar 19. februar 2016 på Halti kulturscene.

Det er satt sammen et program bestående lokale erfaringer, informasjon om Hamarøymodellen og informasjon fra Husbanken. Målet for seminaret er å informere om statlige ordninger, og inspirerer til økt boligbygging i Nordreisa. Vi håper du setter av tiden og blir med på seminaret om boligbygging i kommunen.

Seminaret inkl lunsj er GRATIS. Påmeldingsfrist 16.februar, send e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Boligprosjekt

Program

09:30 -10.00 Registrering

10:00 Velkommen til seminar

Ved ordfører Øyvind Evanger, Nordreisa kommune / prosjektleder Torbjørn Tuoremaa, Nord Troms kommunene.

10:15  Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024 ved Dag Funderud, Nordreisa kommune

10:25  Boligsituasjonen i Nordreisa i dag, ved Tore Elvestad, Nybo

10:40  Erfaring boligbygging og boligleie i Nordreisa, ved Kyrre Løvoll, Løvoll AS

10:55  Erfaring av prosess fra tilbud til søknad om lånemiddel fra Husbank, ved Roald Sebergsen, AR- ing. AS

11:15  Lunsj

12:00  Hamarøy modellen i praksis, ved Bernt Langås Bodø

13:00  Husbanken. Tilskudd og lån, ved Seniorrådgiver Alejandro Vargas

14:00  Oppsummering, veien videre !!

15:00  Slutt

Web levert av CustomPublish AS