penger2

Til unge under 18 år i Nordreisa: Har dokker nokka dokker skulle ha gjort og mangler penger?

Barn – og unges kommunestyre (BUK) har penger til aktiviteter og/eller aktivitetsutstyr, men dere må sende søknad. Dere kan søke om kr 5000 til hvert ...

Barn og unges kommunestyre

Møtedokumenter
buk 2010-2011

Film fra Barn og unges kommunestyre som ble holdt 24.11.2010

Da Barn og unges kommunestyre (BUK) ble avholdt for første gang i Nordreisa var det folk tilstede fra Fylkesmannen i Troms. De ville dokumentere hvord...
BUK 24

Kr. 100.000,- til Barn og unges kommunestyre

Ett enstemmig kommunestyre vedtok i møte 16.12.2010 i budsjettsaken at kr 100.000 går til Barn og unges kommunestyre.
Web levert av CustomPublish AS