Barnehage i Nordreisa

Sandkasseleker

Nordreisa kommune tilbyr plasser fra 50 til 100 %. Barnehageplassene må som utgangspunkt benyttes som hele dager. Ved ledige plasser i barnehagene kan det innvilges midlertidige plasser. Søknader om midlertidig plass vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette skal vurderes faglig i forhold til barnegruppe, bemanning, totalt antall plasser pr. avdeling. Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det selges enkeltdager. For barn som ikke har plass i barnehage vil dette vurderes i forhold til behov for tilvenning, barnegruppe og personalsituasjon. De kommunale barnehagene har åpent mellom klokka 07.30 - 16.30. Ved behov tilbys tidligåpning fra kl 06:45.

Barn som har plass i barnehage trenger ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til skolestart. Ved fylte tre år må noen påregne å bytte barnehage med hensyn til aldersdelingen. Dette gjelder barn som går i en 0 - 3 års avdeling. Barn som fyller tre år i løpet av året regnes som over tre år ved opptak. Det er mulig å søke om overflytting, utvidelse/ reduksjon og permisjon. Det er til enhver tid den sist innsendte søknaden som er gjeldende.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Søknadsskjema for barnehageplass

Beslutning om faste

Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere til et slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Dette tilbudet blir fra høsten 2018 gitt i Storslett barnehage, avdeling. Skierri. Avdelingen blir drevet som en ordinær barnehageavdeling, med fokus på samisk språk, identitet og kulturformidling. De som ønsker å ha sitt eller sine barn på samisk avdeling fyller ut egne felt for dette i søknadsskjema.

Åpen barnehage
Åpen barnehage er et møtested for foreldre/foresatte som er hjemme med barn i alderen 0 til 6 år. Barnehagen er åpen tre dager i uken – mandager og torsdager fra kl 9 – 14, for førskolebarn fra ett år og eldre. Tirsdager er babydag, 0 til 1 år fra kl 10.30 – 14.
Dere er velkommen til lek og aktiviteter i lyse, trivelige lokaler. Her er det muligheter for å treffe og bli kjent med andre familier. Førskolelærer er til stede hver dag, og helsesøster kommer innom til faste tider. På programmet mandager og torsdager er frilek, litt forming, felles sangstund og måltid. Ta med matpakke! Tilbudet er nesten gratis, bare kr 5 pr dag pr familie til kaffe/te/melk. Det er ingen påmelding eller binding, dere kommer de dagene dere har mulighet. Vi ønsker å skape et miljø hvor barn får leke sammen med andre barn og bli kjent med andre voksne. Vi ønsker at de voksne skal bli kjent med andre i samme situasjon. Det gir nye muligheter og styrke.


Web levert av CustomPublish AS