kommunevaapen  2.png
Steinsviksanden
Storslett bru
Mollisfossen
Hjem > Tjenester > Bolig og eiendom

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Ilustrasjon bygge hus

Endringer på tomtepriser på nye Rovdasfeltet

Det er i løpet av 2012 blitt gjort ekstraarbeid i forbindelse med grunnarbeid på Rovdas. Kostnadene for dette arbeidet er 2,6 millioner. Da Rovdas ble utbygd ble det bestemt at alle kostnadene med utbygginga skulle fordeles på tomtene.

(2012-10-29) [Les mer]
snekker2

Sommertid er byggetid

Her finner du en oversikt på hva som kan bygges eller graves uten å
sende søknad til kommunen.
(2012-06-11) [Les mer]
Hus_liten

Nye veinavn i kommunen

Nå er arbeidet med tildeling av offisielle adresser til alle adresseverdige bygg i kommunen ferdig. I uke 18 vil vi starte med å sende ut brev til alle husstander vest for Reisafjellet. De andre vil komme fortløpende.
(2012-05-02) [Les mer]

Gammelbrua stengt

Gammelbrua på Storslett stenges fra 19. september til 7. oktober 2011.
(2011-09-19) [Les mer]
vannglass-ny

Arbeidstilsynets har vært på besøk på teknisk avdeling

Arbeidstilsynet besøkte anleggsavdelinga i Nordreisa kommune onsdag 31.08.11. Formålet med tilsynet var gjennomgang av biologisk og kjemisk helsefarer for arbeidstakere som arbeider med avløp og avløpsvann.
(2011-09-02) [Les mer]
stengt vann_liten

Stenges på grunn av vedlikehold

Stegning av Vannanlegg i Rotsund

Stenges 25.05.2011 klokken 20:00 til 26.05.2011 klokken 06:00
(2011-05-25) [Les mer]
snekker

Endringer i reguleringsbestemmelsene for Rovdas 3

Bygge drømmehuset? Vi har byggeklare tomter

Nordreisa driftsutvalg har den 26.04.2011 vedtatt endringer i reguleringsbestemmelsene for boligfeltet Rovdas 3. Endringene er gjort for å tilpasse feltet de nye kravene i plan- og bygningsloven og for å gjøre feltet mer tilpasset de tradisjonelle boligtypene i kommunen og ny arkitektonisk utformet boligtyper.

(2011-05-10) [Les mer]
stengt vann_liten

Oksfjord Vannverk – Vannavstegning

På grunn av arbeid i inntaksdammen Arildselva, stenges Oksfjord vannverk mandag 18.04.2011 fra kl 0800 til kl 2000.
(2011-04-15) [Les mer]
måke tak

Snø på tak - når må du måke og når må du løpe?

Hvilken snølast er taket ditt dimensjonert for å tåle? Det er viktig at byggeieren vet hvor mye snølast bygningen opprinnelig er dimensjonert for å tåle - kritisk snølast. Kritisk snølast er den snølast som taket tåler pr. m2, uten at sikkerheten mot brudd reduseres. Før denne snølasten nås, bør taket måkes.

(2011-01-06) [Les mer]