Bygg- og eiendomsforvaltning

Virksomhet for byggdrift omfatter forvaltning, drift, vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, inkludert offentlige administrasjonsbygninger, skoler, kulturbygg, helseinstituasjoner, samt drift, vedlikehold og utleie av kommunale boliger, totalt ca 35.000 m2.

Virksomhet for byggdrift

Kommunens vaktmesterkorps består av 13 vaktmestre. Disse er organisert til virksomhet for byggdrift, men tjenestegjør på fem forskjellige skoler, fem barnehager, helsesenter, omsorgssenter, idrettshall, svømmehall, rådhus, samt seks kommunale boenheter. I vaktmestrenes jobb ligger også tjeneste innenfor eldreomsorgen, dvs. innenfor hjemmetjenesten, der vaktmesteren sørger for at bl.a. hjelpemidlene er på plass og fungerer hos den enkelte bruker hjemme i sin bolig. 

Virksomhetsleder for byggdrift er Gro V. Kristiansen, tlf 77588052
Kontorsted: Sektor for drift og utvikling (gamle teknisk avdeling) i andre etasje i kommunehuset.  
 

Virksomhet for renhold

Utfører renhold på alle kommunale bygg.

Virksomhetsleder for renhold er Wenche Johannessen og hun har kontor på sektor for drift og utvikling (gamle teknisk avdeling). Mob: 47 48 35 43

Web levert av CustomPublish AS