Endringer i fastlegenes pasientlister

Fastlegene i Nordreisa kommune vil 01.02.11 gjennomføre reduksjon i antall pasienter på sine fastlegelister.
legebesøk

Det gir følgende reduksjon i listene:

1. Ragnvald Emberland fra 1000 til 600
2. Remi Paul fra 1080 til 900
3. Wivi Vikebø fra 1080 til 900
4. Øyvind Roarsen fra 1000 til 900
5. Liv D. Hammervold, ingen endring
6. Knut Ivar Berglund er tilsatt fra 01.02.11 på nyopprettet liste med 900 pasienter

De pasienter som affiseres av kuttene, vil overføres til nyopprettet liste for 900 pasienter. Hvilke pasienter det gjelder, bestemmes ved loddtrekning ved det regionale NAV kontoret i Troms.

Reduksjon i listelengde er gjort for bedre å kunne ivareta befolkningen i Nordreisa som har behov for legehjelp. Hensikten er bla kortere ventetid og mer tilgjengelige fastleger med økt kapasitet for hver enkelt pasient.

Rådmannen
 

Web levert av CustomPublish AS