Endringer på tomtepriser på nye Rovdasfeltet

Det er i løpet av 2012 blitt gjort ekstraarbeid i forbindelse med grunnarbeid på Rovdas. Kostnadene for dette arbeidet er 2,6 millioner. Da Rovdas ble utbygd ble det bestemt at alle kostnadene med utbygginga skulle fordeles på tomtene.

Ilustrasjon bygge hus

Med bakgrunn i dette gjorde Formannskapet 13. september i år følgende vedtak 13.09.2012. Vedtaket gis virkning fra 1. oktober 2012. Ny grunnpris blir kr 267,- pr m2. Tillegg og fradrag som tidligere. De som allerede har bestilt tomter eller som har opsjon på tomter, får kjøpe til "gammel" pris, altså kr 230,- pr m2.

Web levert av CustomPublish AS