FiksGataMi

Feil og manger på vei og veilys? Nå kan du rapportere det på nett.

Nordreisa kommune ønsker at det nettbaserte meldesystemet FiksGataMi benyttes for feilmeldinger om vei og veilys i så stor utstreking som mulig.

Vi ber om at meldinger om for eksempel mørke veilys eller glatte veier meldes på nettsida FiksGataMi.

Ved å benytte FiksGataMi til rapportering av feil, effektiviseres både rapporteringer og behandlinger av disse. På FiksGataMi kan du som innbygger se om "din" feil allerede er rapportert. Samtidig får kommunen bedre mulighet til å benytte personell til fysisk utbedring av feil så langt pengene strekker. På denne måten effektiviseres meldinger om feil på vei og veilys.

De som ikke har tilgang på internett, kan selvfølgelig fortsatt ringe kommuene slik som tidligere, tlf 7777 0700.

Web levert av CustomPublish AS