Ansatteliste

Alle kolonnene er klikkbar slik at du kan sortereFinn et telefonnummer
Etternavn     Fornavn     Tittel     Telefon     Kontor     E-post     
Anleggsdrift
Albrigtsen
Eiolf
Driftsleder
40437647
Meieriet
Eiolf Albrigtsen vCard1
Berg
Espen
Driftsoperatør VA
91167337
Meieriet
Espen Berg vCard2
Fredriksen
Knut Morten
Driftsoperatør VA
91564625
Knut Morten Fredriksen vCard3
Frogum
Arne
Sjåfør
48894452
Arne Frogum vCard4
Hansen
Jon Erik
Sjåfør
48894452
Jon Erik Hansen vCard5
Hansen
Jørn Michael
Driftsoperatør
48996389
Jørn Michael Hansen vCard6
Hansen
Kim Daniel
Driftsoperatør VA
90992375
Kim Daniel Hansen vCard7
Hansen
Roy
Driftsoperatør
95023138
Roy Hansen vCard8
Hansen
Tor
Park og løypenett ansvarlig
48959275
Tor Hansen vCard9
Henriksen
Vidar
Driftsoperatør
40415936
Vidar Henriksen vCard10
Mathisen
Yngve
Driftsoperatør vann og avløp
40437646
Yngve Mathisen vCard11
Skogvold
Karl Erik
Sjåfør
48865032
Karl Erik Skogvold vCard12
Barnevern
.Barnevern
77588200
Familiesnteret
 .Barnevern vCard13
Angell Tøllefsen
Kevin
Student
77588200
Familiesenteret
Kevin Angell Tøllefsen vCard14
Bogstrand
Marit
Barnevernkurator
77588200/77778819
Familiesenteret
Marit Bogstrand vCard15
Eilertsen
Christer
Barnevernkurator
77588204
Familiesenteret
Christer Eilertsen vCard16
Hammervold
Renate Grønnberg
Barnevernkurator
77588210
Familiesenteret
Renate Grønnberg Hammervold vCard17
Karlsen
Anne Lise
Barnevernkurator
77588209
Familiesenteret
Anne Lise Karlsen vCard18
Løkkemo
Lisa
Barnevernleder
77588206
Familiesenteret
Lisa Løkkemo vCard19
Pedersen
Ellen
Barnevernkurator
77588205
Familiesenteret
Ellen Pedersen vCard20
Simonsen
Vera
Barnevernkurator
77588211
Familesenteret
Vera Simonsen vCard21
Strømsvåg
Johnny
Barnevernkurator
77588200
Familiesenteret
Johnny Strømsvåg vCard22
Vang
Maria
Barnevernkurator
77588203/77778819
Familiesenteret
Maria Vang vCard23
Bokollektivet for enslige mindreårige flyktninger
Ansvarsvakt
Ansvarsvakt
96095119,77588375
Bokollektivet
Ansvarsvakt  vCard24
Granberg
Anita
Miljøarbeider
96095115,77588375
Bokollektivet
Anita Granberg vCard25
Gulbrandsen
Edel
Miljøterapeut
96095115,77588375
Bokollektivet
Edel Gulbrandsen vCard26
Habtu
Yacob
Miljøarbeider
96095115,77588375
Bokollektivet
Yacob Habtu vCard27
Halonen
Marte Eikset
Miljøterapeut
96095115,77588375
Bokollektivet
Marte Eikset Halonen vCard28
Johansen
Astrid
Miljøarbeider
96095115,77588375
Bokollektivet
Astrid Johansen vCard29
Nilsen
Nils Markus
Miljøarbeider
96095115,77588375
Bokollektivet
Nils Markus Nilsen vCard30
Pedersen
Hege
Leder
96095114,77588375
Bokollektivet
Hege Pedersen vCard31
Rasch
Janne
Miljøterapeut
96095115,77588375
Bokollektivet
Janne Rasch vCard32
Distriktsmedisinsk senter
.Hovednummer
77588123
Sonjatun helsesenter
 .Hovednummer vCard33
Berntsen
Hilde Marie
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Hilde Marie Berntsen vCard34
Flatjord
Aud
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Aud Flatjord vCard35
Fredriksen
Anna Grethe
Hjelppleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Anna Grethe Fredriksen vCard36
Fyhn
Ann Merete Siri
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Ann Merete Siri Fyhn vCard37
Hagen
Aina Karoline
Sektorleder DMS
77588129
Sonjatun helsesenter
Aina Karoline Hagen vCard38
Hansen
Hilde-Sofie
Sekretær
77588125
Sonjatun helsesenter
Hilde-Sofie Hansen vCard39
Isaksen
Torbjørg
Ergoterapeut
77588186
Sonjatun helsesenter
Torbjørg Isaksen vCard40
Johansen
Ann Tove
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Ann Tove Johansen vCard41
Johansen
Elisabeth
Hjelpepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Elisabeth Johansen vCard42
Johnsen
Grete
Sykepleier
77588157,77588158
Sonjatun helsesenter
Grete Johnsen vCard43
Musum
Isabel Kanutte
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Isabel Kanutte Musum vCard44
Næss
Gunn Anita
Sykepleier
77588124
Sonjatun helsesenter
Gunn Anita Næss vCard45
Olaussen
Gunn Mary
Hjelpepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Gunn Mary Olaussen vCard46
Olsen
Terje
Sykepleier
77588129
Sonjatun helsesenter
Terje Olsen vCard47
Siri
Guro Nordgård
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Guro Nordgård Siri vCard48
Stabell
Hilde Gunn
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Hilde Gunn Stabell vCard49
Veseth
Astrid
Fagleder
77588124
Sonjatun helsesenter
Astrid Veseth vCard50
With
Karoline
Sykepleier
77588123
Sonjatun helsesenter
Karoline With vCard51
Drift og utvikling
.Hovednummer
77588040
Rådhuset
 .Hovednummer vCard52
Berg
Kristian
Oppmåler/Saksbehandler
77588046
Rådhuset
Kristian Berg vCard53
Birkelund
Sigrid
Byggesaksbehandler
77588048
Rådhuset
Sigrid Birkelund vCard54
Funderud
Dag
Sektorleder Drift og utvikling
77588041
Rådhuset
Dag Funderud vCard55
Fyhn
Bente
Konsulent
77588050
Rådhuset
Bente Fyhn vCard56
Halonen
May
Virksomhetsleder Utvikling
77588042
Rådhuset
May Halonen vCard57
Hansen
Jim-Are
Var/Gis konsulent
77588049,47455249
Rådhuset
Jim-Are Hansen vCard58
Henriksen
Hanne
Arealplanlegger/naturforvalter
77588045
Rådhuset
Hanne Henriksen vCard59
Henriksen
Hilde
Virksomhetsleder Anleggsdrift
77588043,48994244
Rådhuset
Hilde Henriksen vCard60
Jensen
John Arne
Virksomhetsleder Byggdrift
77588052,40417527
Rådhuset
John Arne Jensen vCard61
Jensen
Ketil
Prosjektingeniør
77588044,48883293
Rådhuset
Ketil Jensen vCard62
Johannessen
Wenche
Virksomhetsleder Renhold
77588061,47483543
Rådhuset
Wenche Johannessen vCard63
Lunde
Torgeir
Oppmålingsingeniør
77588054
Rådhuset
Torgeir Lunde vCard64
Nilsen
Olaf Erling
Prosjektleder
77588051,40027766
Rådhuset
Olaf Erling Nilsen vCard65
Pedersen
Kyrre
Jordbrukssjef
77588047
Rådhuset
Kyrre Pedersen vCard66
Sonjatun
Vaktmester
Vaktmester
77588181
Sonjatun helsesenter
Vaktmester Sonjatun vCard67
Storaas
Birger
Planlegger
77588060
Rådhuset
Birger Storaas vCard68
Wigdel
Ida
Næringsutvikler
77588053
Rådhuset
Ida Wigdel vCard69
Familiesenteret, Åpen barnehage
Høgtun
Siv
Faglig leder
77588202
Familiesenteret
Siv Høgtun vCard70
Familiesenteret
.Hovednummer
77588200
Familiesenteret
 .Hovednummer vCard71
Bøyum
Kitty Alice Lokøy
Sykepleier
77588373
Familiesenteret
Kitty Alice Lokøy Bøyum vCard72
Elvestad
Else
Virksomhetsleder
77588214
Familiesenteret
Else Elvestad vCard73
Pedersen
Eva Grethe
Ungdomskontakt
77588059
Familiesenteret
Eva Grethe Pedersen vCard74
Flyktningetjenesten
Falk
Svein-Erik
Programveileder
77588370,96095117
Flyktningetjenesten
Svein-Erik Falk vCard75
Fysikalsk avdeling
.Hovednummer
77588190
Sonjatun helsesenter
 .Hovednummer vCard76
Bjørgve
Agnes
Systemutvikler
77588193
Sonjatun helsesenter
Agnes Bjørgve vCard77
Gjevre
Åshild
Turnusfysioterapeut
77588190
Sonjatun helsesenter
Åshild Gjevre vCard78
Hanssen
Helene
Ergoterapeut
77588194
Sonjatun helsesenter
Helene Hanssen vCard79
Jakobsen
Iris
Fysioterapeut, Ibedrift
77588196
Sonjatun helsesenter
Iris Jakobsen vCard80
Jensen
Heidi
Sekretær
77588190
Sonjatun helsesenter
Heidi Jensen vCard81
Jensen
Tor Henning
Fysioterapeut
77588195
Sonjatun helsesenter
Tor Henning Jensen vCard82
Klingan Folgerø
Andreas
Student
77588190
Andreas Klingan Folgerø vCard83
Kommunefysioterapaut
77588197
Sonjatun helsesenter
 Kommunefysioterapaut vCard84
Turnusfysioterapaut
77588192
Sonjatun helsesenter
 Turnusfysioterapaut vCard85
Wilhelmsen
Angela Sodefjed
Sjefsfysioterapeut
77588191
Sonjatun helsesenter
Angela Sodefjed Wilhelmsen vCard86
Fødeavdelinga
.Hovednummer
77588126
Sonjatun helsesenter
 .Hovednummer vCard87
Fjellstad
Hanne
Avdelingsleder
77588128
Sonjatun helsesenter
Hanne Fjellstad vCard88
Fredriksen
Bente
Jordmor
77588126
Sonjatun helsesenter
Bente Fredriksen vCard89
Pedersen
Inger-Lill
Jordmor
77588126
Sonjatun helsesenter
Inger-Lill Pedersen vCard90
Rikardsen Hauge
Grete
Jordmor
77588126
Sonjatun helsesenter
Grete Rikardsen Hauge vCard91
Seljevoll Logje
Vanja
Jordmor
77588126
Sonjatun helsesenter
Vanja Seljevoll Logje vCard92
Guleng bofellesskap
.Hovednummer
77588151
Guleng
 .Hovednummer vCard93
Andersen
Yolly Fe Pano
Assistent, Vikar
77588150
Guleng
Yolly Fe Pano Andersen vCard94
Bakkevoll
Vidar
77588150
Guleng
Vidar Bakkevoll vCard95
Bitque
Yvette
77588150
Guleng
Yvette Bitque vCard96
Bratlie
Linda Jeanett
Vikar
77588150
Guleng
Linda Jeanett Bratlie vCard97
Bøklepp
Kay Arne
77588150
Guleng
Kay Arne Bøklepp vCard98
Forså
Inger
Barne- og ungdomsarbeider
77588150
Guleng
Inger Forså vCard99
Fredriksen
Åshill
Virksomhetsleder
77588151
Guleng
Åshill Fredriksen vCard100
Gebreyohannes
Yirgalem G
Assistent
77588150
Guleng
Yirgalem G Gebreyohannes vCard101
Hansen
Hege
Sykepleier
77588150
Sonjatun Sykehjem
Hege Hansen vCard102
Hansen
Kristine
Assistent
77588150
Guleng
Kristine Hansen vCard103
Jakobsen
Bernhard
Assistent
77588150
Guleng
Bernhard Jakobsen vCard104
Johansen
Ken-Tore
Sykepleier
77588150
Guleng
Ken-Tore Johansen vCard105
Johnsen
Håkon
Assistent
77588150
Guleng
Håkon Johnsen vCard106
Karlsen
Britt Elin
Hjelpepleier
77588150
Guleng
Britt Elin Karlsen vCard107
Karlsen
Renate Synnøve
77588150
Guleng
Renate Synnøve Karlsen vCard108
Kotecka
Ewa
Vernepleier
77588150
Guleng
Ewa Kotecka vCard109
Kristiansen
Jenneh K
77588150
Guleng
Jenneh K Kristiansen vCard110
Kræmer
Ellinor
Assistent
77588150
Guleng
Ellinor Kræmer vCard111
Mohammadi
Avat
77588150
Guleng
Avat Mohammadi vCard112
Myrseth
Silje
Vernepleier
77588150
Guleng
Silje Myrseth vCard113
Nørgård
Astrid
Hjelpepleier
77588150
guleng
Astrid Nørgård vCard114
Olaussen
Rita
Assistent
77588150
Guleng
Rita Olaussen vCard115
Olsen
Kjell Arne
Vernepleier
77588150
Guleng
Kjell Arne Olsen vCard116
Pedersen
Glenn
Assistent
77588150
Guleng
Glenn Pedersen vCard117
Pedersen
Leif Gunnar
Hjelpepleier
77588150
Guleng
Leif Gunnar Pedersen vCard118
Pedersen
Tor Ivar
Vernepleier
77588150
Guleng
Tor Ivar Pedersen vCard119
Rahmadi
Asad
Assistent, Vikar
77588150
Guleng
Asad Rahmadi vCard120
Rasch
Gro Lill
Assistent, Vikar
77588150
Guleng
Gro Lill Rasch vCard121
Rasch
Kurt M.
Omsorgsarbeider
77588150
Guleng
Kurt M. Rasch vCard122
Ryynanen
Sirpa
77588150
Guleng
Sirpa Ryynanen vCard123
Sokki
Berit Siri
Assistent
77588150
Guleng
Berit Siri Sokki vCard124
Teklia
Simret
Assistent
77588150
Guleng
Simret Teklia vCard125
Tomassen
Øyvind
Assistent, vikar
77588150
Guleng
Øyvind Tomassen vCard126
Vangen
Marit Levang
Hjelpepleier
77588150
Guleng
Marit Levang Vangen vCard127
Wiik
Borgny
Barne- og ungdomsarbeider
77588150
Guleng
Borgny Wiik vCard128
Helse- og omsorgsadministrasjonen
.Hovednummer
77588130
Sonjatun helsesenter
 .Hovednummer vCard129
Berg
Lisbeth
Konsulent
77588139
Sonjatun helsesenter
Lisbeth Berg vCard130
Evensen
Marit
Konsulent
77588130
Sonjatun helsesenter
Marit Evensen vCard131
Halvorsen
Linda
Konsulent
77588131
Sonjatun helsesenter
Linda Halvorsen vCard132
Karlsen
Merete
Konsulent
77588140
Sonjatun helsesenter
Merete Karlsen vCard133
Mikkelsen
Bodil
Sektorleder Helse og omsorg
77588132
Sonjatun helsesenter
Bodil Mikkelsen vCard134
Nicolaisen
Hege
Prosjektleder
77588154
Sonjatun helsesenter
Hege Nicolaisen vCard135
Nilsen
Tor Martin
Stabsleder
77588133,40038176
Sonjatun helsesenter
Tor Martin Nilsen vCard136
Pedersen
Kirsten
Husøkonom/Kjøkkensjef
77588147,77588148
Sonjatun helsesenter
Kirsten Pedersen vCard137
Helsestasjon
.Hovednummer
77588200
Familiesenteret
 .Hovednummer vCard138
Andersen
Randi
Sekretær
77588201
Familiesenteret
Randi Andersen vCard139
Bakke
Martine Myrslett
Helsesøster
77588212
Familiesenteret
Martine Myrslett Bakke vCard140
Berg
Margareth
Helsesøster
77588208
Familiesenteret
Margareth Berg vCard141
Bråten
Kari
Helsesøster
77588207
Familiesenteret
Kari Bråten vCard142
Triumf
Eli
Ledende helsesøster
77588213
Familiesenteret
Eli Triumf vCard143
Hjemmetjenester
.Hovednummer
77588130
Sonjatun helsesenter
 .Hovednummer vCard144
Bredesen
Nina
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Nina Bredesen vCard145
Breivik
Cathrine
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Cathrine Breivik vCard146
Enoksen
Anne Lise
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Anne Lise Enoksen vCard147
Evanger
Ann-Mari
Sykepleier 1
77588130
Sonjatun helsesenter
Ann-Mari Evanger vCard148
Follerås
Britt
Sykepleier - vikar
77588130
Sonjatun helsesenter
Britt Follerås vCard149
Fredriksen
Grete Marie
Hjelpepleier 1
77588130
Sonjatun helsesenter
Grete Marie Fredriksen vCard150
Fyhn
Renate
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Renate Fyhn vCard151
Hamnes
Elin
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Elin Hamnes vCard152
Hansen
Ellen
Kontaktperson Hjelpemiddelsentralen
77588130
Sonjatun helsesenter
Ellen Hansen vCard153
Hansen
Heidi
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Heidi Hansen vCard154
Hansen
Tone
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Tone Hansen vCard155
Henriksen
Wenche
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Wenche Henriksen vCard156
Holm
Maria Joan
Assistent
77588136
Sonjatun sykehjem
Maria Joan Holm vCard157
Holmen
Inger Anita
Sykepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Inger Anita Holmen vCard158
Isaksen
Brynhild
Hjemmehjelp
77588130
Sonjatun helsesenter
Brynhild Isaksen vCard159
Johansen
June
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
June Johansen vCard160
Johansen
Solfrid
Hjemmehjelp
77588130
Sonjatun helsesenter
Solfrid Johansen vCard161
Larsen
Tove B.
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Tove B. Larsen vCard162
Lunde-Pedersen
Karen Johanne
Assistent
77588130
Høgegga omsorgsboliger
Karen Johanne Lunde-Pedersen vCard163
Lyngsmark
Lisbet
Sykepleier - vikar
77588130
Sonjatun helsesenter
Lisbet Lyngsmark vCard164
Mikalsen
Karin
Omsorgsarbeider
77588130
Sonjatun helsesenter
Karin Mikalsen vCard165
Olaussen
Anne Rita
Sykepleier 1
77588130
Sonjatun helsesenter
Anne Rita Olaussen vCard166
Olsen
Haldis
Virksomhetsleder
77588135
Sonjatun helsesenter
Haldis Olsen vCard167
Olsen
Randi
Kreftsykepleier
77588134
Sonjatun helsesenter
Randi Olsen vCard168
Pedersen
Petra
Omsorgsarbeider
77588130
Sonjatun helsesenter
Petra Pedersen vCard169
Rasmussen
Lene
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Lene Rasmussen vCard170
Richardsen
Julie
Omsorgsarbeider
77588130
Sonjatun helsesenter
Julie Richardsen vCard171
Solbakken
Ilona
Omsorgsarbeider
77588130
Sonjatun helsesenter
Ilona Solbakken vCard172
Sørensen
Elin
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Elin Sørensen vCard173
Teigstad
Anette
Sykepleier - vikar
77588130
Sonjatun helsesenter
Anette Teigstad vCard174
Warth
Toril
Hjelpepleier
77588130
Sonjatun helsesenter
Toril Warth vCard175
Wiik
Torill
Kontaktperson hjelpemiddelsentralen - syn/hørsel
77588130
Sonjatun helsesenter
Torill Wiik vCard176
Høgegga barnehage
.Hovednummer
77588386
Høgegga Barnehage
 .Hovednummer vCard177
Nørgård
Renate
Virksomhetsleder
77588385
Høgegga barnehage
Renate Nørgård vCard178
Sandvik
Stine
Pedagogisk leder
77588386
Høgegga barnehage
Stine Sandvik vCard179
Stangeland
Solveig
Pedagogisk leder
77588386
Høgegga barnehage
Solveig Stangeland vCard180
Vangen
Inger
Pedagogisk leder
77588386
Høgegga barnehage
Inger Vangen vCard181
Høgegga omsorgsboliger
.Hovednummer
77588222
Høgegga omsorgsboliger
 .Hovednummer vCard182
Aarsand
Marit
Omsorgsarbeider
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Marit Aarsand vCard183
Bendiksen
Britt
Virksomhetsleder
77588221,47483255
Høgegga omsorgsboliger
Britt Bendiksen vCard184
Berg
Jorid
Hjelpepleier
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Jorid Berg vCard185
Eriksen
Jaunta
Assistent
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Jaunta Eriksen vCard186
Fjellheim
Steve
Assistent
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Steve Fjellheim vCard187
Hammari
Anette
Assistent, Vikar
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Anette Hammari vCard188
Hansen
Maria Joan
Helsefagarbeider
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Maria Joan Hansen vCard189
Heggelund
Lillian
Vernepleier, Vikar
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Lillian Heggelund vCard190
Heikkilä
Sanja
Assistent
77588222
Høgegga 52
Sanja Heikkilä vCard191
Hætta
Camilla Myrseth
Vernepleier
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Camilla Myrseth Hætta vCard192
Iversen
Liv-Irene
Hjelpepleier, Vikar
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Liv-Irene Iversen vCard193
Jakobsen
Unni
Assistent
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Unni Jakobsen vCard194
Johansen
Ann Olaug
Hjelpepleier
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Ann Olaug Johansen vCard195
Karlsen
Rebekka
Assistent, Vikar
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Rebekka Karlsen vCard196
Kiilu
Jacinta Muthev
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Jacinta Muthev Kiilu vCard197
Kiss
Krisztian Roland
Helsefagarbeider
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Krisztian Roland Kiss vCard198
Lyngstad
Lill Henie
Barne-og ungdomsarbeider
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Lill Henie Lyngstad vCard199
Mathiassen
Gudmund
Hjelpepleier 1
77588220
Høgegga omsorgsboliger
Gudmund Mathiassen vCard200
Nilsen
Asgeir
Assistent
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Asgeir Nilsen vCard201
Nilsen
Line Lindmo
Assistent
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Line Lindmo Nilsen vCard202
Nordstrøm
Torild
Omsorgsarbeider, Vikar
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Torild Nordstrøm vCard203
Pineda
Luisa Ribera
Hjelpepleier 1
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Luisa Ribera Pineda vCard204
Rasch
Annita
Vernepleier
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Annita Rasch vCard205
Rydningen
Maria
Aktivitør
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Maria Rydningen vCard206
Salamonsen
Kåre
Assistent
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Kåre Salamonsen vCard207
Sanneryd
Lena
Hjelpepleier
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Lena Sanneryd vCard208
Skirkiene
Alvyda
Sykepleier
77588222
Høgegga omsorgsboliger
Alvyda Skirkiene vCard209
IKT-avdelingen
.Hovednummer
77588080
Rådhuset
 .Hovednummer vCard210
Bjerk
Steinar
IT-konsulent
77588082,47451278
Rådhuset
Steinar Bjerk vCard211
Frantzen
Kurt
Prosjektleder IKT
77719488,99535865
Rådhuset
Kurt Frantzen vCard212
Holmgren
Trond-Ove
IT-Leder
77588081,47451277
Rådhuset
Trond-Ove Holmgren vCard213
Pineda
Cristian
IKT Lærling
77588083
Rådhuset
Cristian Pineda vCard214
Kirkekontoret
.Hovednummer
77588230
Kirkebakken menighetshus
 .Hovednummer vCard215
Arsjø
Mats
Kirketjener/graver
77588237
Kirkebakken menighetshus
Mats Arsjø vCard216
Hammervold
Bjørn Ivar
Prest
77588233
Kirkebakken menighetshus
Bjørn Ivar Hammervold vCard217
Mikalsen
Ann Peggy
Sekretær
77588230
Kirkebakken menighetshus
Ann Peggy Mikalsen vCard218
Offerdal
Wenche
Trosopplærer
77588236
Kirkebakken menighetshus
Wenche Offerdal vCard219
Schjøth
Hans Erik
Prost
77588232
Kirkebakken menighetshus
Hans Erik Schjøth vCard220
Solbakken
Magnar
Kirkeverge
77588231
Kirkebakken menighetshus
Magnar Solbakken vCard221
Vang
Peter
Organist
77588235,90870608
Kirkebakken menighetshus
Peter Vang vCard222
Westen
Hans Olav
Prostiprest
77588234,41568280
Kirkebakken menighetshus
Hans Olav Westen vCard223
Kultur
.Hovednummer
77588256
Halti
 .Hovednummer vCard224
Aronsen
Roger
Virksomhetsleder
77588256
Halti
Roger Aronsen vCard225
Lindbom
Herdis
Kinosjef
77588257,97181512
Halti
Herdis Lindbom vCard226
Uhlving
Ruth
Kulturkonsulent
77588258
Halti
Ruth Uhlving vCard227
Leirbukt Barnehage
.Hovednummer
77588290
Leirbukt Barnehage
 .Hovednummer vCard228
Gausdal
Åse
77588291,48943739
Leirbukt barnehage
Åse Gausdal vCard229
Henriksen
Elin
77588291,99080588
Leirbukt barnehage
Elin Henriksen vCard230
Karlsen
Kirsti
Virksomhetsleder
77588290,99080588
Leirbukt barnehage
Kirsti Karlsen vCard231
Woldstad
Elisabeth
99080588
Leirbukt barnehage
Elisabeth Woldstad vCard232
Moan skole
.Hovednummer
77588320
Moan skole
 .Hovednummer vCard233
Bjørklund
Hilde
Lærer
77588321
Moan skole
Hilde Bjørklund vCard234
Blixgård
Anne
Lærer
77588321
Moan skole
Anne Blixgård vCard235
Dyrstad
Ola
Lærer
77588321
Moan skole
Ola Dyrstad vCard236
Eng
Anne Grethe
Lærer
77588321
Moan skole
Anne Grethe Eng vCard237
Gabrielsen
Per Are
Lærer
77588321
Moan skole
Per Are Gabrielsen vCard238
Hallen
Gunn Katrine
Lærer
77588321
Moan skole
Gunn Katrine Hallen vCard239
Hammari
Caroline
Lærer
77588321
Moan skole
Caroline Hammari vCard240
Hansen
Reidun
Pedagogisk leder
77588323
Moan skole
Reidun Hansen vCard241
Helberg
Harrieth
Lærer
77588321
Moan skole
Harrieth Helberg vCard242
Hermansen
Tone
Lærer
77588321
Moan skole
Tone Hermansen vCard243
Leirbakk
Marit
Lærer
77588321
Moan skole
Marit Leirbakk vCard244
Lyngsmark
Ingrid
Lærer
77588321
Moan skole
Ingrid Lyngsmark vCard245
Løvoll
Line
Lærer
77588321
Moan skole
Line Løvoll vCard246
Nilsen
Astrid Irene
Assistent
77588321
Moan skole
Astrid Irene Nilsen vCard247
Olaussen
Silje
Lærer
77588321
Moan skole
Silje Olaussen vCard248
Sandmo
Maria
Lærer
77588321
Moan skole
Maria Sandmo vCard249
SFO-avdeling
77588324
Moan skole
 SFO-avdeling vCard250
Sodefjed
Toril
Lærer
77588321
Moan skole
Toril Sodefjed vCard251
Sodefjerd
Marianne
Lærer
77588321
Moan skole
Marianne Sodefjerd vCard252
Stien
Berit
Rektor
77588321
Moan Skole
Berit Stien vCard253
Wahlgren
Ellen
Lærer
77588321
Moan skole
Ellen Wahlgren vCard254
West
Tom
Lærer
77588321
Moan skole
Tom West vCard255
Wigdel
Bente
Lærer
77588321
Moan skole
Bente Wigdel vCard256
Wiik
Judith
Lærer
77588321
Moan skole
Judith Wiik vCard257
Nordreisa bibliotek
.Hovednummer
77588255
Halti
 .Hovednummer vCard258
Haslund
Margrethe
Bibliotekleder
77588252
Halti
Margrethe Haslund vCard259
Johansen
Gunn-Lill
Bibliotekar
77588253
Halti
Gunn-Lill Johansen vCard260
Nordreisa Frivilligsentral
Frivillighetssentral
Nordreisa
41587710
Nordreisa Frivilligsentral
Nordreisa Frivillighetssentral vCard261
Solbakken
Birger
Daglig leder
77588030
Nordreisa Frivilligsentral
Birger Solbakken vCard262
Nordreisa kulturskole
.Hovednummer
95249678
Nordreisa kulturskole
 .Hovednummer vCard263
Lambrinov
Evgeny
Lærer
95249678
Nordreisa kulturskole
Evgeny Lambrinov vCard264
Nordreisa Voksenopplæring
.Nordreisa Voksenopplæring
77588370
Nordreisa Voksenopplæring
 .Nordreisa Voksenopplæring vCard265
Braastad
Borghild
Flyktningekonsulent
47483606
Borghild Braastad vCard266
Fossum
Ane Sara
Flyktningekonsulent
77588372,47483606
Nordreisa voksenopplæring
Ane Sara Fossum vCard267
Gabrielsen
Odd Arne
Rektor
77588371,96095116
Nordreisa Voksenopplæring
Odd Arne Gabrielsen vCard268
Kalseth
Merete
Spesial pedagog
77588370
Nordreisa Voksenopplæring
Merete Kalseth vCard269
Storslett
Britt Irene
Lærer
77588370
Nordreisa Voksenopplæring
Britt Irene Storslett vCard270
Sørensen
Knut
Lærer
77588370
Nordreisa Voksenopplæring
Knut Sørensen vCard271
Tomasjord
Geir
Miljøarbeider
77588370,41675733
Nordreisa Voksenopplæring
Geir Tomasjord vCard272
Oksfjord barnehage
.Oksfjord Barnehage
77588342
Oksfjord Oppvekstsenter
 .Oksfjord Barnehage vCard273
Eriksen
Camilla K.
Barne- og ungdomsarbeider
77588342
Oksfjord Oppvekstsenter
Camilla K. Eriksen vCard274
Malin
Beate U.
Barne- og ungdomsarbeider
77588342
Oksfjord Oppvekstsenter
Beate U. Malin vCard275
Mikkelsen
Tonje
Pedagogisk leder
77588342
Oksfjord Oppvekstsenter
Tonje Mikkelsen vCard276
Ulriksen
Beate Soleng
Assistent
77588342
Oksfjord Oppvekstsenter
Beate Soleng Ulriksen vCard277
Oksfjord Oppvekstsenter
.Hovednummer
77588340
Oksfjord oppvekstsenter
 .Hovednummer vCard278
Elvelund
Elsa
Lærer
77588340
Oksfjord Oppvekstsenter
Elsa Elvelund vCard279
Karres
Monica
Assistent
77588340
Oksfjord Oppvekstsenter
Monica Karres vCard280
Mikkelsen
Silja
Lærer
77588340
Oksfjord Oppvekstsenter
Silja Mikkelsen vCard281
Nilsen
Marja Lena
Rektor
77588340,77588342
Oksfjord Oppvekstsenter
Marja Lena Nilsen vCard282
Oppvekst - Administrasjon
Båtnes
Johanne
Sektorleder Oppvekst
77588006
Rådhuset
Johanne Båtnes vCard283
Gulbrandsen
Gørill
Konsulent
77588008
Rådhuset
Gørill Gulbrandsen vCard284
Hestdal
Sigrund
Spesialpedagog
77588009
Rådhuset
Sigrund Hestdal vCard285
Kalseth
Berit
Barnehagekonsulent
77588007
Rådhuset
Berit Kalseth vCard286
Psykiatrisk Hjemmetjeneste og Fosseng bofelleskap
Olaussen
May Liss
May Liss Olaussen vCard287
Rotsundelv barne og ungdomsskole
.Hovednummer
77588350
Rotsundelv barne og ungdomsskole
 .Hovednummer vCard288
Andersen
Jan Tore
Lærer
77588356
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Jan Tore Andersen vCard289
Eide
Svein Arne
Lærer
77588351
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Svein Arne Eide vCard290
Hansen
Monica
Lærer
77588352
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Monica Hansen vCard291
Heggelund
Runar
Lærer
77588353
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Runar Heggelund vCard292
Nilsen
Liv
Lærer
77588354
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Liv Nilsen vCard293
Sandøy
Hanne Beate
Lærer
77588355
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Hanne Beate Sandøy vCard294
Skarstein
Anne Britt
Rektor
77588350
Rotsundelv barne og ungdomsskole
Anne Britt Skarstein vCard295
Rus og psykisk helsetjenester
Hansen
Turid
Ruskonsulent
77588242
Rus og psykisk helsetjenester
Turid Hansen vCard296
Scholz
Gunter
Ruskonsulent
77588242
Rus og psykisk helsetjenester
Gunter Scholz vCard297
Stabell
Kurt
Ruskonsulent
77588240
Rus og psykisk helsetjenester
Kurt Stabell vCard298
Vangen
Elin
Virksomhetsleder
77588240
Rus og Psykisk helse
Elin Vangen vCard299
Westgren
Jørgen Edvin
Kommunepsykolog
77588114,96095109
Sonjatun helsesenter
Jørgen Edvin Westgren vCard300
Sentraladministrasjon
Evanger
Øyvind
Ordfører
77588002,91789548
Rådhuset
Øyvind Evanger vCard301
Gaino
Anne-Marie
Rådmann
77588003
Rådhuset
Anne-Marie Gaino vCard302
Hanssen
Aud Hamnvik
Personalkonsulent
77588005
Rådhuset
Aud Hamnvik Hanssen vCard303
Service- IKT og personal
Andersen
Christin
Service- og personalsjef
77588004
Rådhuset
Christin Andersen vCard304
Service- og personaltjenester
.Hovednummer
77588010
Rådhuset
 .Hovednummer vCard305
Davidsen
Birgitta
Konsulent
77588015
Rådhuset
Birgitta Davidsen vCard306
Evensen
Ellinor
Sak- og arkivleder
77588011
Rådhuset
Ellinor Evensen vCard307
Hammari
Ragnhild
Sekretær
77588013
Rådhuset
Ragnhild Hammari vCard308
Henriksen
Maylill
Konsulent
77588012
Rådhuset
Maylill Henriksen vCard309
Jensen
Ranveig
Sekretær
77588015
Rådhuset
Ranveig Jensen vCard310
Larsen
Tove
Sekretær
77588015
Rådhuset
Tove Larsen vCard311
Sonjatun barnehage
.Hovednummer
77588396
Sonjatun Barnehage
 .Hovednummer vCard312
Hole
Heidi
Virksomhetsleder
77588395
Sonjatun barnehage
Heidi Hole vCard313
Johansen
Tore
Pedagogisk leder
77588395
Sonjatun barnehage
Tore Johansen vCard314
Sivertsen
Karin Merethe
Pedagogisk leder
77588395
Sonjatun barnehage
Karin Merethe Sivertsen vCard315
Sonjatun Bo- og kultursenter
.Sonjatun Bo- og kultursenter, Havnnes
77588163
Sonjatun Bo- og kultursenter
 .Sonjatun Bo- og kultursenter, Havnnes vCard316
.Sonjatun Bo- og kultursenter, Vaddas
77588162
Sonjatun Bo- og kultursenter
 .Sonjatun Bo- og kultursenter, Vaddas vCard317
.Sonjatun Bo- og kultursenter
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
 .Sonjatun Bo- og kultursenter vCard318
Aamo
Marianne
Sykepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Marianne Aamo vCard319
Båtnes
Anja
Virksomhetsleder
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Anja Båtnes vCard320
Gudmundsrud
Siw Tanja
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Siw Tanja Gudmundsrud vCard321
Gulbrandsen
Kari-Ann
Hjelpepleier
77588160
Kari-Ann Gulbrandsen vCard322
Hallen
Torill A.
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Torill A. Hallen vCard323
Hansen
Asveig
77588160
Sonjatun Bo- og kultursente
Asveig Hansen vCard324
Hansen
Lisa
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Lisa Hansen vCard325
Helberg
Evy
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Evy Helberg vCard326
Johansen
Ingrid
Hjelpepleier 1
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Ingrid Johansen vCard327
Lilleberg
Hennie
Sykepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Hennie Lilleberg vCard328
Lundvoll
Astrid-Marie
Sykepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursente
Astrid-Marie Lundvoll vCard329
Mikalsen
Åshild
Sykepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Åshild Mikalsen vCard330
Mikkelsen
Anne-Rose
Kreftsykepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Anne-Rose Mikkelsen vCard331
Myrheim
Else-Marie
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Else-Marie Myrheim vCard332
Nilsen
Tone
Hjelpepleier 1
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Tone Nilsen vCard333
Olaussen
Cesilie
Assistent
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Cesilie Olaussen vCard334
Sellevoll
Trine
Sykepleier
77588200
Sonjatun Bo- og kultursenter
Trine Sellevoll vCard335
Thomassen
Sawitree
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Sawitree Thomassen vCard336
Vang
Annveig
Hjelpepleier
77588160
Sonjatun Bo- og kultursenter
Annveig Vang vCard337
Sonjatun Omsorgssenter
.Hovednummer
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
 .Hovednummer vCard338
.Hovednummer
77588158
Sonjatun Omsorgssenter
 .Hovednummer vCard339
Båtnes
Anita Irene
Sykepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Anita Irene Båtnes vCard340
Frogum
Nina
Hjelpepleier 1
77588155
Sonajatun omsorgssenter
Nina Frogum vCard341
Fyhn
Torill
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Torill Fyhn vCard342
Halonen
Elin
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Elin Halonen vCard343
Halvorsen
Haldis
Vernepleier
77588158
Omsorgssenter
Haldis Halvorsen vCard344
Hansen
Lisbeth
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Lisbeth Hansen vCard345
Jensen
Anita
Virksomhetsleder
77588155
Sonjatun Omsorgssenter
Anita Jensen vCard346
Jensen
Cathrine
Helsefagarbeider
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Cathrine Jensen vCard347
Johansen
Yvonne
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Yvonne Johansen vCard348
Johnsen
Kari Vollstad
Hjelpepleier 1
77588158
Sonjatun Omsorgssenter
Kari Vollstad Johnsen vCard349
Karlsen
May Lis
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
May Lis Karlsen vCard350
Kristoffersen
Karin
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Karin Kristoffersen vCard351
Larsen
Merethe Knutsdatter
Sykepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Merethe Knutsdatter Larsen vCard352
Larsen
Silja Holmen
Sykepleierstudent
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Silja Holmen Larsen vCard353
Nordstrøm
Liv Hege
Sykepleier
77588158
Sonjatun omsorgssenter
Liv Hege Nordstrøm vCard354
Olsen
Lisbeth
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Lisbeth Olsen vCard355
Wahlgren
Irene
Hjelpepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Irene Wahlgren vCard356
Woldstad
Anne Lise
Sykepleier
77588157
Sonjatun Omsorgssenter
Anne Lise Woldstad vCard357
Sonjatun sykehjem
.Hovednummer
77588166
Sonjatun helsesenter
 .Hovednummer vCard358
Aas
Helene
77588166
Sonjatun helsesenter
Helene Aas vCard359
Aasvang
Marte Pettersen
Hjelpepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Marte Pettersen Aasvang vCard360
Andersen
Katrine
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Katrine Andersen vCard361
Andersen
Tonje
Virksomhetsleder
77588166
Sonjatun helsesenter
Tonje Andersen vCard362
Berglund
Nina
Hjelpepleier 1
77588166
Sonjatun helsesenter
Nina Berglund vCard363
Dahl
Reidun P
77588166
Sonjatun helsesenter
Reidun P Dahl vCard364
Dukpa
Pema Lama
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Pema Lama Dukpa vCard365
Elveslett Johnsen
Ane Cecilie
Vernepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Ane Cecilie Elveslett Johnsen vCard366
Holm
Ingeborg
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Ingeborg Holm vCard367
Isaksen
Hanne Karin
77588166
Sonjatun helsesenter
Hanne Karin Isaksen vCard368
Isaksen
Katrine
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Katrine Isaksen vCard369
Isaksen
Vibeke
77588166
Sonjatun helsesenter
Vibeke Isaksen vCard370
Jensen
Hanne
77588166
Sonjatun sykehjem
Hanne Jensen vCard371
Karlsen Davidsen
Turid
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Turid Karlsen Davidsen vCard372
Knutsen
Edel
77588166
Sonjatun helsesenter
Edel Knutsen vCard373
Kristiansen
Janne Elise
Hjelpepleier
77770824
Sonjatun Sykestue
Janne Elise Kristiansen vCard374
Larsen
Estrelitta
77599166
Sonjatun helsesenter
Estrelitta Larsen vCard375
Marvik
Margit
Sykepleier
77588170
Sonjatun helsesenter
Margit Marvik vCard376
Mathisen
Sverre
Assistent
77588166
Sonjatun helsesenter
Sverre Mathisen vCard377
Mikkelsen
Helene
77588166
Sonjatun helsesenter
Helene Mikkelsen vCard378
Morton
Camilla
77588166
Sonjatun helsesenter
Camilla Morton vCard379
Nilsen
Nina
Hjelpepleier 1
77588165
Sonjatun helsesenter
Nina Nilsen vCard380
Nørgård
Line
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Line Nørgård vCard381
Rudkin
Mykhailo
Hjelpepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Mykhailo Rudkin vCard382
Rutina
Liga
77588166
Sonjatun helsesenter
Liga Rutina vCard383
Severinsen
Anne-Marie
77588166
Sonjatun helsesenter
Anne-Marie Severinsen vCard384
Shhetri
Sharba
77588166
Sonjatun helsesenter
Sharba Shhetri vCard385
Skåre
Siri Helene
77588166
Sonjatun helsesenter
Siri Helene Skåre vCard386
Soleng
Eirin
77588166
Sonjatun helsesenter
Eirin Soleng vCard387
Syrstad
Sandra
77588166
Sonjatun helsesenter
Sandra Syrstad vCard388
Vassbotn
Svenn Morten
Hjelpepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Svenn Morten Vassbotn vCard389
Wester
Kari
Sykepleier
77588166
Sonjatun helsesenter
Kari Wester vCard390
Øvergård
Ann Helen
77588166
Sonjatun helsesenter
Ann Helen Øvergård vCard391
Storslett barnehage
.Hovednummer
77588391
Storslett Barnehage
 .Hovednummer vCard392
Bergmo
Janne
77588392
Storslett barnehage
Janne Bergmo vCard393
Gaustdal
Trine
Assistent
77588391
Storslett barnehage
Trine Gaustdal vCard394
Henriksen
Natalia
Fagarbeider
77588391
Storslett barnehage
Natalia Henriksen vCard395
Jensen
Hanne Christine
Virksomhetsleder
77588390
Storslett barnehage
Hanne Christine Jensen vCard396
Olsen
Anita M.
Fagarbeider
77588392
Storslett barnehage
Anita M. Olsen vCard397
Rasmussen
Nina L.
Assistent
77588391
Storslett barnehage
Nina L. Rasmussen vCard398
Rikardsen
Ingebjørg
Pedagogisk leder
77588391
Storslett barnehage
Ingebjørg Rikardsen vCard399
Sørensen
Siv-Hege
Pedagogisk leder
77588392
Storslett barnehage
Siv-Hege Sørensen vCard400
Wara
Kari
Virksomhetsleder
77588390
Storslett barnehage
Kari Wara vCard401
Storslett skole
.Hovednummer
77588300
Storslett skole
 .Hovednummer vCard402
.Storslett skole - SFO
77588308
Storslett skole
 .Storslett skole - SFO vCard403
Andersen
Camilla
Lærer
77588300
Storslett skole
Camilla Andersen vCard404
Bjørgen
Kari
Lærer
77588300
Storslett skole
Kari Bjørgen vCard405
Blixgård
Ulla
Lærer
77588300
Storslett skole
Ulla Blixgård vCard406
Blixgård
Åshild Kvalvåg
Lærer/Rådgiver
77588311
Storslett skole
Åshild Kvalvåg Blixgård vCard407
Bråten
Wenche
Lærer
77588300
Storslett skole
Wenche Bråten vCard408
Båtnes
Mats
Lærer
77588300
Storslett skole
Mats Båtnes vCard409
Bæhr
Marit Inga
Lærer
77588300
Storslett skole
Marit Inga Bæhr vCard410
Eliassen
Gunnhild
Lærer
77588300
Storslett skole
Gunnhild Eliassen vCard411
Eriksen
Gro
Lærer
77588360
Storslett skole
Gro Eriksen vCard412
Esbensen
Janne
Lærer
77588300
Storslett skole
Janne Esbensen vCard413
Flatvoll
Berit
Lærer
77588300
Storslett skole
Berit Flatvoll vCard414
Garden
Sonja
Sekretær
77588300
Storslett skole
Sonja Garden vCard415
Hansen
Bente
Lærer
77588300
Storslett skole
Bente Hansen vCard416
Hasselberg
Asveig
Lærer
77588300
Storslett skole
Asveig Hasselberg vCard417
Hauan
Åse Marie
Skoleassistent
77588300
Storslett skole
Åse Marie Hauan vCard418
Henriksen
Eirin
Lærer
77588300
Storslett skole
Eirin Henriksen vCard419
Hætta
Ann Cecilie
Lærer
77588300
Storslett skole
Ann Cecilie Hætta vCard420
Hætta
Ellen Inga
Lærer
77588300
Storslett skole
Ellen Inga Hætta vCard421
Isaksen
Randi
Lærer
77588300
Storslett skole
Randi Isaksen vCard422
Isaksen
Torbjørn
Lærer
77588300
Storslett skole
Torbjørn Isaksen vCard423
Jensen
Tone
Lærer
77588360
Storslett Skole
Tone Jensen vCard424
Johansen
Geir Ivar
Lærer
77588360
Storslett skole
Geir Ivar Johansen vCard425
Johnsen
Stein
Rektor
77588300
Storslett skole
Stein Johnsen vCard426
Jørgensen
Cesilie
Lærer
77588300
Storslett skole
Cesilie Jørgensen vCard427
Kaasen
Gro
Lærer
77588300
Storslett skole
Gro Kaasen vCard428
Karlsen
Gro
Lærer
77588300
Storslett skole
Gro Karlsen vCard429
Kristensen
Anne Marie
Lærer
77588300
Storslett skole
Anne Marie Kristensen vCard430
Kristiansen
Bernt-Ivar
Lærer
77588300
Storslett skole
Bernt-Ivar Kristiansen vCard431
Kristiansen
Reidun
Inspektør
77588300
Storslett skole
Reidun Kristiansen vCard432
Langseth
Pål
Lærer
77588300
Storslett skole
Pål Langseth vCard433
Larsen
Linda Mari
Lærer
77588300
Storslett skole
Linda Mari Larsen vCard434
Larsen
Rita
Assistent
77588300
Storslett skole
Rita Larsen vCard435
Logje
Marit Charlotte
Lærer
77588300
Storslett skole
Marit Charlotte Logje vCard436
Lund
Ann Mary
Lærer
77588300
Storslett skole
Ann Mary Lund vCard437
Lund
Astrid
Lærer
77588360
Storslett skole
Astrid Lund vCard438
Løkvoll
Mette
Assistent
77588300
Storslett skole
Mette Løkvoll vCard439
Mølleng
Karine
Lærer
77588300
Storslett skole
Karine Mølleng vCard440
Nikolaisen
Ann-Hilde
Lærer
Storslett skole
Ann-Hilde Nikolaisen vCard441
Nygaard
Bjørg Tove
Sekretær
77588300
Storslett skole
Bjørg Tove Nygaard vCard442
Olsen
Gunn
Lærer
77588360
Storslett skole
Gunn Olsen vCard443
Pedersen
Christoffer
Lærer
77588300
Storslett skole
Christoffer Pedersen vCard444
Pedersen
Linda
Lærer
77588363
Storslett skole
Linda Pedersen vCard445
Rasmussen
Berith
Lærer
77588300
Storslett skole
Berith Rasmussen vCard446
Rasmussen
Merete
Lærer
77588305
Storslett skole
Merete Rasmussen vCard447
Rasmussen
Siv
Lærer
77588300
Storslett skole
Siv Rasmussen vCard448
Reiersen
Magnhild
Lærer
77588300
Storslett skole
Magnhild Reiersen vCard449
Remmen
Lillian
Lærer
77588300
Storslett skole
Lillian Remmen vCard450
Remmen
Ottar
Underv. inspektør/Fagleder
77588300
Storslett skole
Ottar Remmen vCard451
Sandelin
Anna Heidi
Inspektør
77588304
Storslett skole
Anna Heidi Sandelin vCard452
Severinsen
Jorunn
Lærer
77588300
Storslett skole
Jorunn Severinsen vCard453
Sørensen
Bjørg
Lærer
77588300
Storslett skole
Bjørg Sørensen vCard454
Wang
Sølvi
Lærer
77588300
Storslett skole
Sølvi Wang vCard455
Ytterstad
Lars
Lærer
77588300
Storslett skole
Lars Ytterstad vCard456
Ytterstad
Siri
Inspektør
77588300
Storslett skole
Siri Ytterstad vCard457
Øvergård
Ellen
Lærer
77588321
Storslett skole
Ellen Øvergård vCard458
Sørkjosen barnehage
.Hovednummer
77588380
Sørkjosen Barnehage
 .Hovednummer vCard459
Andersen
Mary-Ann
Virksomhetsleder
77588380
Sørkjosen barnehage
Mary-Ann Andersen vCard460
Avd. Ulv
Sørkjosen barnehage
Barnehage
77588381
Sørkjosen barnehage
Sørkjosen barnehage Avd. Ulv vCard461
Bakke
Linda
Virksomhetsleder
77588380
Sørrkjosen barnehage
Linda Bakke vCard462
Berg
Oddveig
Assistent
77588380
Sørkjosen barnehage
Oddveig Berg vCard463
Bergmo
Bente Elise
Pedagogisk leder
77588380,48997441
Sørkjosen barnehage
Bente Elise Bergmo vCard464
Nilsen
Ann-Kristin Tørstad
Pedagogisk leder
77588380
Sørkjosen barnehage
Ann-Kristin Tørstad Nilsen vCard465
Sørensen
Åse
Assistent
77588380
Sørkjosen barnehage
Åse Sørensen vCard466
Woldstad
Hanne Jorun
Pedagogisk leder
77588380
Sørkjosen barnehage
Hanne Jorun Woldstad vCard467
Økonomiavdelingen
Bergmo
Kari
Førstesekretær, skatt
77588026
Rådhuset
Kari Bergmo vCard468
Birkelund Hansen
Annfrid
Konsulent, skatt
77588028
Rådhuset
Annfrid Birkelund Hansen vCard469
Evanger
Annbjørg
Konsulent
77588024
Rådhuset
Annbjørg Evanger vCard470
Heidenberg
Marion
Controller
77588021
Rådhuset
Marion Heidenberg vCard471
Jørgensen
Janne Birgit
Lønnskonsulent
77588022
Rådhuset
Janne Birgit Jørgensen vCard472
Olsen
Rigmor
Konsulent
77588027
Rådhuset
Rigmor Olsen vCard473
Severinsen
Linda
Lønnskonsulent
77588023
Rådhuset
Linda Severinsen vCard474
Solberg
Jorunn
Konsulent, Regnskap
77588025
Rådhuset
Jorunn Solberg vCard475
Toresen
Rita
Økonomisjef
77588029
Rådhuset
Rita Toresen vCard476
Web levert av CustomPublish AS