Noen av flyktningtjenesten sine arbeidsoppgaver

-Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig.
-Hjelp til godkjenning av kompetanse.
-Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverk og NAV.
-Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med kommunens Enhet kultur og frivillige aktører. 
-Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.
-Hjelp til å ivareta egen kultur og religiøs trosutøvelse.
-Bistand i asylsaker, søknad om familie-gjenforening og frivillig tilbakevending.

Målgruppe

-Flyktninger, asylsøkere og familie-gjenforente som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDI. Arbeidsinnvandrere med behov for råd og veiledning i ankomstfasen.