Forskiften vil regulere på hvilke islagte vann kjøring ut fra merket snøskuterløype for å raste vil tillates uavhengig av avstand fra løypa.

Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før arbeidet med forskriften starter.

Uttalelser sendes inn skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett innen 31.12.2015.