Formannskapet

4. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET/ ØKONOMIUTVALGET

HVILKE SAKER LEGGES FREM FOR FORMANNSKAPET

(Jfr. reglementfor formannskapet§2)
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan,årsbudsjettog skattevedtak.
 
Formannskapet er:
valgstyre etter valglovens§ 4-1.
økonomiutvalg
planutvalg for kommuneplanenssamfunnsdel
 
Klikk deg inn her får å lese sakspapirer til formannskapet: Møtedokumenter
 
Formannskapet 2015-2019
Medlemmer
Vararepresentanter
Øyvind Evanger (Ap)
Olaug Bergset (Sp)
Sigleif Pedersen (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv)
 1. Sigrund Hestdal (Ap)
 2. Olaf Skogmo (Sp
 3. Karl Mattis Nyheim (Mdg)
 4. Hilde Nyvoll (Ap)
 5. Tore Elvestad (Ap)
 6. Trude Indrebø (Sv)
Terje Olsen (H)
 1. Johanne Marie Olaussen (H)
 2. Herborg Ringstad (H)
 3. Per Sverre Moen (H)
Tor-Arne Isaksen (Krf)
 1. Invild B. Andersen (Krf)
 2. Davida Olsen (Krf)
Anne Kirstin Korsfur (Frp)
 1. Arthur Tørfoss (Frp)
 
 
Leder: Ordfører, Øyvind Evanger (Ap)
Nestleder: Varaordfører, Olaug Bergset (Sp)
 

 

Web levert av CustomPublish AS