Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår


  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Gratisprinsippet

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjonen
  Telefon:77770700
  Epost:postmottak@nordreisa.kommune.no
  Postadresse:Postboks 174 9156 STORSLETT
  Besøksadresse:Sentrum 17 9151 STORSLETT
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 12:30
Web levert av CustomPublish AS