Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa for perioden 2016-2019

Nordreisa kommune bosetter hvert år flyktninger, og har utarbeidet en helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger. Planen omfatter også asylsøkere og innvandrere.

Helhetlig plan

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa kommune gjelderfor perioden 2016-2019.

Du kan laste ned planen her: Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa for perioden 2016-2019

Web levert av CustomPublish AS