Helsestasjonsvirksomhet

Kjære foreldre og foresatte!
Vi ønsker dere velkommen til helsestasjonen ved Nordreisa Familiesenter.
Helsestasjonen er et “lavterskeltilbud”, det vil si at det er lett å få kontakt med personalet her for å få svar på ting dere lurer på eller synes er vanskelig. Så langt det er mulig, vil dere få en fast helsesøster å forholde dere til. 

Helsestasjonens tilbud er gratis og er en del av den kommunale helsetjenesten. Tilbudet ved helsestasjonen er frivillig, men barnet har rett på oppfølging. Hvis dere ikke bruker helsestasjonen, har dere plikt til å gi barnet et tilsvarende helsetilbud hos fastlege, barnelege eller ved spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen jobber tverrfaglig og samarbeider blant annet med jordmor, ppt, bup, barnevern, fysioterapeut, lege, åpen barnehage, ruskonsulent, koordinator for arbeid for familier med barn med nedsatt funksjonsnivå.

Helsestasjonen ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene til barnets beste. Kontortiden er fleksibel. Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt eller stikke innom, også utenom de faste helsekontrollene.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Hvis det blir funnet noe galt hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere imidlertid henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.

Det er babyens trivsel, mer enn lengde og vekt, som skal være i fokus på helsestasjonen. Barnets utvikling, både fysisk og psykisk, er avhengig av trivsel og godt samspill mellom foreldre og barn.

Helsestasjonsprogram

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 

Flomstadveien 10

9151 Storslett

Telefon: 775 88200

Virksomhetsleder:

Else Pettersen Elvestad

Epost: else.elvestad@nordreisa.kommune.no 

Åpningstider/ekspedisjonstid

mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.00

Telefontid

mandag - torsdag kl. 08.30 - 14.00

 

Web levert av CustomPublish AS