Vi mener at det er mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi jobber for å være et miljø som er preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. I Høgegga barnehage er vi opptatt av at personalet skal være varme, rause, deltakende, forutsigbare, tydelige og aktive i å veilede barn.

Samarbeid med foreldre er viktig for å gi barna best mulig omsorg ut fra deres behov. Gjennom åpen og god dialog med foreldre, daglig kontakt når barna kommer om morgenen og hentes om ettermiddagen og foreldresamtaler, utveksles informasjon og synspunkter som er viktige for å gi barna best mulig omsorg og oppdragelse i hverdagen.

I Høgegga barnehage legger vi vekt på at barn skal få utfolde seg både inne og ute. Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken kan barna tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. I Høgegga barnehage ønsker vi derfor å skape et godt miljø hvor de voksne legger til rette, gir rom for og deltar i barnas lek.

Mer informasjon

I Høgegga barnehage legger vi vekt på at barn skal få utfolde seg både inne og ute. Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken kan barna tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. I Høgegga barnehage ønsker vi derfor å skape et godt miljø hvor de voksne legger til rette, gir rom for og deltar i barnas lek.