Informasjonsmøte om spillemiddelordningen med mer mandag 11. september kl 18.00 på Reisafjord hotell

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

TromsFylke

 

Målgruppen for informasjonsmøtene er kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund- Norge, studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, Det Frivillige Skyttervesen, velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

På møtet vil det også informeres om spillemider til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Enkel servering.

Mandag 11.september 2016, klokken 18.00, blir det avholdt informasjonsmøte på Reisafjord Hotell i Sørkjosen (møte nummer 5).

Påmelding senest 3 dager før møtet, til e-post: johnni9@online.no eller mobil: 99 57 73 90.
Oppgi møtenummer ved påmelding. Ved spørsmål: 77 78 82 27 eller 99 57 73 90

Se invitasjonsbrevet fra Troms fylkeskommune her.

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Troms fylkeskommune og Troms idrettskrets.

Web levert av CustomPublish AS