For kommende skole år har Nordreisa kommune behov for timelærer i samisk. Ved søknadsfristens utløp var det ikke registrert noen søkere, og dette medfører at flere grupper med elever i grunnskolen ikke vil få tilbudet om samisk undervisning kommende skole år.

Nordreisa kommune ønsker kontakt med personer som behersker språket godt, og som kan tenke seg å prøve seg som samisk lærer.

Er du interessert så ta kontakt med rådgiver skole og barnehage Berit Stien på tlf 77 77 07 25, eller pr. e- post berit.stien@nordreisa.kommune.no