Hovedområdene på kurset er:    

  • Virksomhetsbegrepet – hva er kriteriene for å kunne defineres som næringsdrivende
  • Bokføringsloven – krav til bokføring, fakturering, kontantsalg og oppbevaring.
  • Merverdiavgiftsloven – krav for å kunne registreres i merverdiavgiftsmanntallet og konsekvenser av dette.
  • Internettløsninger – bruk av Skatteetatens Internettsider for å innhente informasjon og for å kunne levere de pliktige skjemaene elektronisk.
  • Arbeidsgiveransvaret.
  • De mest vanlige fradragene

Kurset er gratis og varer i cirka 3,5 timer.  Enkel servering med kaffe og te.

Kurset er 12. september i Rådhuset, Nordreisa  fra klokken 11.30 – 15:00, oppmøte cirka ti minutter før kurset starter.

Påmeldingsfrist: 8. september 2013.  Påmelding sendes på epost til : Gerd.lockertsen@skatteetaten.no eller direkte på nett: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/