Invitasjon til møte om opprettelse av dagtilbud for eldre

Lag og foreninger inviteres til møte den 28. febuar kl 17.00 på møterommet på Sonjatun Bo- og kultursenter (2. etasje). Tema blir om det er noen lag eller foreninger som kan tenke seg å bidra med innhold og organisering av et dagtilbud for hjemmeboende eldre.
eldretrim

Den 24. januar var det et møte mellom Nordreisa frivillighetssentral, noen lag og foreninger og Nordreisa kommune om å opprette et dagtilbud til hjemmeboenden eldre i Nordreisa kommune. Det er nå sendt ut en invitasjon til flere foreninger om å være med å bidra til dette.

Årsaken til at det er ønske om å etablere et slikt tilbud er som følgende:

 • Det er ikke etablert et dagtilbud for eldre i Nordreisa kommune.
 • Et dagtilbud vil være med på å hindre ensomhet/isolasjon.
 • Et dagtilbud vil være med på å bygge nettverk.
 • Avlastning til pårørende.
 • Utsette langtidsplass i sykehjem.

Aktiviteter som ble forslått:

 • Avislesing
 • Baking og andre kjøkkenaktiviteter, ernæring (middag)
 • Turgåing/trim
 • Dagliglivets aktiviteter
 • Det levre liv (aktiviteter som de har gjort tidligere)

Det ble drøftet:

 • Hvem skal hente og bringe brukerne?
 • Skal dette tilbudet bare være i sentrum eller skal det også være i distriktene?
 • Hvor ofte skal dette tilbudet være?
 • Lokaliteter?
 • Det må være en faglig basis av ansatte til stede.
 • Det må organiseres. Her stilelr Frivillighetssentralen opp som koordinator
 • Det må etableres en styringsgruppe

Det er viktig at dere har diskutert disse temaene i laget før dere kommer på møtet.

Velkommen til et kreativt møte!

Web levert av CustomPublish AS