Kart og oppmåling

Kart- og oppmåling omfatter følgende tjenester:
Delingsforretninger, delingsaker, oppmåling, kartlegging, matrikkel oppdatering, adressetildeling, veiledning vedrørende tomtesaker og grensegang.

Hva er matrikkel? matrikkel-infobrosjyre-a4.pdf
 
Kontorsted: Virksomhet for utvikling i andre etasje i kommunehuset.
Mer info:
Torgeir Lunde, tlf 77588054 / 40419291
 
 
Web levert av CustomPublish AS