Kommunale avgifter

Faktura for 2. termin, kommunale avgifter og eiendomsskatt, blir sendt ut en av de første dagene. Forfall er 15. mai.

Har du klaget på eiendomsskatten, regner vi med å kunne ha klagen ferdigbehandlet i løpet av første halvår 2010.

Vi minner om at faktura må betales selv om du har klagesak inne. Evt. tilgodebeløp vil bli tilbakebetalt når klagebehandlinga er ferdig.

 

Forfall for 3. er 15. august og forfall for 4. termin er 15. november.

Web levert av CustomPublish AS