kommunevaapen  2.png
Steinsviksanden
Storslett bru
Mollisfossen
Hjem > Tjenester > Helse > Kommunale helsetjenester

Tjenestebeskrivelser
Skjema

helfo

Frikortordningen er overført fra NAV til HELFO

Ny automatisk frikortordning ble innført 1. juni 2010

1. juni ble behandlingen av nye søknader om frikort for helsetjenester overtatt av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Etter 1. juni vil du få frikortet automatisk i posten fra HELFO når du har betalt 1840 kroner i egenandeler. Har du betalt mer, får du det automatisk tilbakebetalt til din konto.
(2010-06-25) [Les mer]

Hjelpemiddelmesse

Det blir en hjelpemiddelmesse i kantina på Sonjatun 29. april 2010 kl 10 - 15.
(2010-04-13) [Les mer]

Kommunale helsetjenester

Når du har behov for helse- og sosialtjenester, skal kommunen der du bor eller midlertidig oppholder deg, tilby tjenester. Tilbudet er ulikt organisert og kan variere, men uansett skal den enkeltes behov ivaretas ut ifra gjeldende regelverk.
(2010-03-15) [Les mer]