helfo

Frikortordningen er overført fra NAV til HELFO

Ny automatisk frikortordning ble innført 1. juni 2010

1. juni ble behandlingen av nye søknader om frikort for helsetjenester overtatt av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Etter 1. juni vil du få frikorte...

Hjelpemiddelmesse

Det blir en hjelpemiddelmesse i kantina på Sonjatun 29. april 2010 kl 10 - 15.

Kommunale helsetjenester

Når du har behov for helse- og sosialtjenester, skal kommunen der du bor eller midlertidig oppholder deg, tilby tjenester. Tilbudet er ulikt organiser...
Web levert av CustomPublish AS