Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 – 2015 ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2011.
kommunevaapen-2

Plandokumentene er lagret i planarkivet, nederst under temaplaner her

Web levert av CustomPublish AS