Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organet. Kommunestyret treffer vedtak på vegene av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller deligasjonsvedtak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyremøter på nett

Møtedokumenter

Politisk organisasjonskart

Reglement

Web levert av CustomPublish AS