Kompetanseløftet 2015, for helse- og omsorgstjenesten, tilskudd 2011

Kompetanseløftet 2015 er den delplan under Omsorgsplan 2015, som er Regjeringens oppfølging av St.meld nr 25 (2005-2006).

For skoleåret 2011/12 har Nordreisa kommune, etter søknad, fått midler til fordeling fra Fylkesmannen.
oppslag

Kriterier for å kunne søke på midlene:

  • voksne som tar utdanning som helsefagarbeidere, herunder opplæringstiltak av kortere varighet som ledd i oppnåelsen av fagbrev.
  • ansatte som gjennomfører desentraliserte høyskolestudier, f.eks sykepleier/vernepleier
  • ansatte med videregående opplæring som tar fagskoleutdanning (f.eks innen kreftomsorg/lindrende pleie)
  • ansatte med høgskoleutdanning som tar videre- og etterutdanning
  • ansatte med fagutdanning som tar videreutdanning i geriatri og demens, og som arbeider i helse- og omsorgssektoren

Søknadsfrist: 7.11.11.

For nærmere informasjon, ta kontakt med: Herbjørg Fagertun, tlf. 777 70865 Bodil Mikkelsen, tlf 777 70834 Line Karlsen Nørgård, tlf 777 70833

Søknad, med bekreftelse fra opplæringssted, sendes Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett.

Web levert av CustomPublish AS