Kontaktinfo og ansatte

  • E-post: ppt@ntroms.no
  • Tlf: 77 58 82 60
  • Fax: 77 58 80 01
  • Post- og besøksadresse: PPT for Nord-Troms, Sentrum 7, 9151 Storslett
  • Faktura: Vi ønsker å motta faktura per EHF dersom dere har mulighet for det - vårt organisasjonsnummer 943350833.
    Kontaktperson: Rita Toresen, økonomisjef
    Telefonnummer 77588000 eller 77588029

 

Telefonnummer og epostadresser til den enkelte finner du under Nordreisa kommunes hjemmesider – finn et telefonnummer.
Ekspedisjonstid er mandager og onsdager fra kl 9 -15, og tirsdager kl 9 - 11.00.
 

Ansatte:            

Iris Birkelund, fagleder/pedagogisk psykologisk rådgiver,100%
Heidi Arnesen, pedagogisk psykologisk rådgiver, 50%
Annbjørg Iversen, spesialpedagog, 100%
annbjorg.iversen@ntroms.no,    tlf 77588263
Bente Rasmussen Hansen, pedagogisk psykologisk rådgiver, 50%
bente.hansen@ntroms.no    tlf 77588264
Monika Løvøy, logoped, 50%
monika.lovoy@ntroms.no,    tlf77588266
Ragnhild Hammari, sekretær, 50%
Else Pettersen Elvestad, virksomhetsleder
Web levert av CustomPublish AS