Kontrollutvalget

Her finner du informasjon om kontrollutvalgets virksomhet

 
2018
  Mars Mai September            
Saksliste 9 4 6            
Protokoll                  

 

2017
  Mars Juni September November
Protokoll 3 6 15 27

Sakslister og protokoller 

 
 
Fra Kommunestyret vedtak i møte 16.10.2015 i sak 25/15 - arkivsak 2015/2108:
Kontrollutvalget 2015-2019:
Faste representanter                           Varamedlemmer
John Karlsen (Frp)                               1. Harald W. Henriksen (Frp)
Tore Yttregaard (H)                              2. Dag Roar Stangeland (H)
Margit Myrvang (H)                              3. Torstein Nygaard (H)
                                                             4. Svetlana Thomassen (Frp)
                                                             5. Anita Lilleberg (Frp)
                                                             6. Jon Alfred Bråstad (H)
 
Laila Bjerke (Ap)                                   1. Kirsti Hansen Krone (Sv)
Arne Martin Kristiansen (Sp)                 2. Rolf Bakkeslett (Ap)
                                                              3. Odd H Rudberg (Sv)
                                                              4. Lill Bakke (Ap)
 
Nestleder: Tore Yttregaard (H)
 

Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, v/ seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen
Postboks 6600
9296 TROMSØ
Tlf. 777 88043
E-post: bhw@k-sek.no

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS