Barn og unge Friluftsliv
Grendelag Humanitære organisasjoner
Husflidslag Idrett/sport
Interesseorganisasjoner Livssyn
Sang/dans/musikk/revy

Viser oppføringer i kategorien Interesseorganisasjoner

Foreningen Norden Nordreisa

Kroken 13
9151 Storslett
Kontakt: Gunn Lill Johansen

Nord Troms Motorhistoriske

Pynten 4
9151 Storslett
Web:www.ntmh.no
Kontakt: Kåre Gunnar Hanssen

Nord-Troms Hørselslag av HLF

Kirkegårdsveien 20
9180 Skjervøy
Kontakt: Sigmund Mathiassen

Nord-Troms Kystlag

Bakkeby
9153 Rotsund
Kontakt: Åsbjørg Hammersborg

Nordreisa bondelag

Loppevoll
9151 Storslett
Kontakt: Morten Fredriksen

Nordreisa fiskarlag

Storvik
9151 Storslett
Kontakt: Arnold Jensen

Nordreisa Hagelag

Navaren 16
9151 Storslett
Web:www.nordreisahagelag.net
Kontakt: Borhild Josefsen

Nordreisa Handicapforening

Solbakkmelen 32
9152 Sørkjosen
Kontakt: Anny Jorunn Skjervø

Nordreisa Historielag

Hansabakken 15
9151 Storslett
Kontakt: Katrine Vibe

Nordreisa Pensjonistforening

Oksfjordhamn
9151 Storslett
Kontakt: Lilly Nyvoll

Nordreisa revmatikerforening

Oksfjord
9151 Storslett
Kontakt: Knut P. Henriksen

Nordreisa sau og geit alslag / sankelag

Steinsvik
9151 Storslett
Kontakt: Verna Viken

Norsk-finsk forening

Høgegga 67
9151 Storslett
Kontakt: Liv Andersen

Reisa elvelag

Lyngsmark 2
9151 Storslett
Kontakt: Jan Arvid Johansen

Reisadalen Montessoriforening

Einevoll
9151 Storslett
Web:www.reisamontessoriskole.no
Kontakt: Astrid Lende Einevoll

Reisadalen og Kildalen grunneierlag

Kildal
9151 Storslett
Kontakt: Sevald Fredriksen


Web levert av CustomPublish AS