Drenering

Utsatt søknadsfrist for SMIL- og dreneringstilskudd til 7. mai

Vi har utsatt søknadsfristen for tilskudd til SMIL-tiltak og drenering til mandag 7. mai. Dette for at søkerne skal få tid til å skrive gode søknader....

Landbruket i Nordreisa

Landbruk har til alle tider vært en viktig næring i Nordreisa. Landbruksnæringa forvalter store deler av arealene i kommunen, og Nordreisa kommune har...
Web levert av CustomPublish AS