Merket for bærekraftig reisemål

Mollisfossen web

Foto: Wenche Offerdal

Høsten 2017 ble Visit Lyngenfjord og kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa tildelt Merket for bærekraftig reiseliv av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr denne merkeordningen som et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskapning. Totalt er det 11 steder i Norge som nå kan skilte med dette merket.

Som reisemål vil vi kunne bruke merket Bærekraftig reisemål for å synliggjøre vår  langsiktige satsing på økt bærekraft og styrke vår eksisterende merkevare. Markedet for ansvarlige bedrifter, produkter og nasjoner øker, og med det også kravene til å dokumentere ansvarlighet.

 

Green Key-sertifisering for mindre overnattingsvirksomheter

I forbindelse med prosessen rundt merket ble det gjennomført et pilotprosjekt med miljøsertifisering av mindre overnattingsbedrifter innen reiselivsnæringa. Tre reiselivsbedrifter i Lyngen ble i løpet av høsten 2017 Green Key-sertifisert. Koppangen Brygger, Svensby tursenter og XLyngen fikk miljømerker.

Tre miljøsertifiserte overnattingssteder i regionen er veldig bra, men det må gjerne være mange flere! Har du en mindre overnattingsbedrift i Nordreisa, og kunne tenke deg å bli Green Key- sertifisert? Kontakt næringsutvikler for mer informasjon.


Hvorfor?

  • Du reduserer dine klimagassutslipp og bidrar til en grønnere framtid
  • Du oppnår konkurransefortrinn når du kan dokumentere ditt miljøarbeid
  • Du styrker merkevaren din når du viser at du driver en framtidsrettet virksomhet
  • Du kan kutte kostnader og oppnå en mer lønnsom drift
  • Du får på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som igjen kan senke sykefraværet i din bedrift
  • Du går foran!

 

Kontakt:

Ida Wigdel, næringsutvikler

T: +47 77 58 80 53

E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS