scooterløypestikking

Røyelen scooterløype er gjenåpnet fra start til tilknytning Oksfjord-Svartfoss. Vær oppmerksom og følg stikking gjennom Porten.

Røyelløypa er gjenåpnet i dag 06.04.17. Selv om Varsom.no i dag melder faregrad 2 Moderat skredfare, antas det å være større skredfare over mildværsgr...
scootertur

Åpning av scooterløype, Oksfjordløypa er åpnet fra parkeringsplassen ved E6 til Svartfosskrysset.

Hele løypa fra parkeringsplassen ved E6 til Svartfosskrysset er nå ferdig merket og åpnet 28.03.2017.

Åpne løyper og løypebeskrivelser

Scooterløyper for rekreasjonskjøring

Nordreisa kommune har åtte godkjente snøscooterløyper som er åpen for fri ferdsel. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. ...
Web levert av CustomPublish AS