Ingressbilde VERDI

Ny høring med åpent folkemøte tirsdag 11. februar rådhuset kommunestyresalen fra kl. 18:00: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder 14.

Etter forespørsel fra publikum vedtok kommunestyret i Nordreisa at Kartlegging og verdsetting av Friluftsområder skal ut på ny høring. I den forbindel...
Scooter

Åpne løyper og løypebeskrivelser

Scooterløyper for rekreasjonskjøring

Nordreisa kommune har åtte godkjente snøscooterløyper som er åpen for fri ferdsel. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. ...

Møteplan våren 2020 for Nordreisa dispensasjonsutvalg

Møteplanen følger i utgangspunktet regelen om føste tirsdag i måneden, og møtetidspunkt er 09:00 – 11:00. Saker som skal behandles i førstkommende mø...
Web levert av CustomPublish AS