Snøskuterløyper nordreisa

Annonsering av oppstartsvarsel: Revidering- og fastsetting av kommunale snøskuterløyper

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med ny fastsetting av snøskuterløyper i Nordreisa kommune.
Scooter

Åpne løyper og løypebeskrivelser

Scooterløyper for rekreasjonskjøring

Nordreisa kommune har åtte godkjente snøscooterløyper som er åpen for fri ferdsel. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. ...

Møteplan våren 2020 for Nordreisa dispensasjonsutvalg

Møteplanen følger i utgangspunktet regelen om føste tirsdag i måneden, og møtetidspunkt er 09:00 – 11:00. Saker som skal behandles i førstkommende mø...
Web levert av CustomPublish AS