Næring og samfunn

havnnes

Foto: Havnnes handelssted

Næringslivet i Nordreisa er preget av mange små, men robuste foretak. Kommunen har dyktige arbeidere og virksomheter innen blant annet transport, bygg og anlegg, og som servicesenter for Nord-Troms har vi mange handelsbedrifter og bedrifter innen personlig service.

Du finner oversikt over en rekke av våre næringsaktører her.

 

Miljø

Nordreisa kommune satser bredt på miljø. Kommunen har vedtak på at Reisafjorden er oppdrettsfri fjord, vi samarbeider med de øvrige kommunene i Nord-Troms for å sertifisere regionen til Innovasjon Norges merke for Bærekraftig reisemål, og kan tilby støtteordninger for bedrifter som ønsker å miljøsertifisere seg.

Du kan lese vår kommunedelplan for klima og miljø her.

 

Nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby

Av det totale arealet i Nordreisa kommune, er ca 1000km2 vernet etter naturvernloven. Det største verneområdet er Reisa nasjonalpark, som utgjør 803 km2.

Nordreisa har på bakgrunn av verneområdene fått tildelt status som nasjonalparkkommune, og Storslett har fått status som nasjonalparklandsby. Titlene er gitt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier. Det finnes per i dag 33 nasjonalparkkommuner og 5 nasjonalparklandsbyer i Norge. Disse samarbeider om å etablere et felles merkenavn, hvor målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling gjennom tilknytning til verneområder.

Du kan lese mer om Storslett nasjonalparklandsby her.

Du kan lese mer om Norges nasjonalparkkommuner og landsbyer her.

 

Kontakt:

Næringsutvikler

T: (+47) 77 58 80 53/41706134

Web levert av CustomPublish AS