scooterløypestikking

Røyelen scooterløype er gjenåpnet fra start til tilknytning Oksfjord-Svartfoss. Vær oppmerksom og følg stikking gjennom Porten.

Røyelløypa er gjenåpnet i dag 06.04.17. Selv om Varsom.no i dag melder faregrad 2 Moderat skredfare, antas det å være større skredfare over mildværsgr...
scootertur

Åpning av scooterløype, Oksfjordløypa er åpnet fra parkeringsplassen ved E6 til Svartfosskrysset.

Hele løypa fra parkeringsplassen ved E6 til Svartfosskrysset er nå ferdig merket og åpnet 28.03.2017.

Åpne løyper og løypebeskrivelser

Scooterløyper for rekreasjonskjøring

Nordreisa kommune har åtte godkjente snøscooterløyper som er åpen for fri ferdsel. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. ...
Foto: FNF-Troms

Hvem fortjener "Friluftslivets ildsjelpris 2016"?

Nå er det igjen tid for å hedre en ildsjel som står på for friluftslivet i Troms.
Reisa nasjonalpark og Nordreisa sør FORSIDE tilpasset HJEMMESIDA2

Nye turkart for Nord-Troms

Nå er de nye turkartene for Nord-Troms ferdige og snart på vei ut for salg, men de kan allerede nå forhåndsbestilles på friluftsrådets hjemmeside. ...
Nordreisa kommune logo

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg

Varsel om oppstart av planarbeid

Nordreisa kommune varlser oppstart av planarbeid for "Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingprogram for bygg...
På tur med ordføreren - Øyvind Evanger

På tur med ordføreren!

Søndag 5. juni kan du bli med ordfører Øyvind Evanger på tur til Kildalsdammen. Start fra parkeringsplassen ved Kildalen kraftverk kl. 12:00. Det ser...
UTiNORD logo 4kant

Årets Ut i NORD kart

Årets Ut i NORD-kart har gått i trykken, og vi håper det ikke tar så mye mer enn en uke før dere har den i postkassa. Frem til da kan dere ta en kikk ...
Web levert av CustomPublish AS