Nord-Troms Plankontor

Nord-Troms plankontor er ett treårig prosjekt finansiert av Troms fylkeskommune, og dekker kommunene Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Nordreisa. Kontoret startet opp 1. oktober 2012, og har pr i dag 6,5 stillinger. Målet med prosjektet er å få på plass oppdaterte arealplaner hos medlemskommunene samt bistå i reguleringssaker.

Bakgrunnen for etablering av prosjektet "Nord-Troms plankontor" var manglende planressurser i den enkelte kommune. Ved å slå sammen planressursene så man at det var mulig å bygge opp et større fagmiljø. Plankontoret holder til i "Rejosbygget" på Storslett, kommunesenteret i Nordreisa kommune.

Prosjektet er organisert etter følgende modell:

Org-kart NTPK.jpg

Kontoret er lokalisert i Nordreisa, Storslett. Besøk oss i «Rejosbygget» – Sentrum 9 – 9156 STORSLETT.

Ønsker du mer informasjon, er det bare å kontakte leder, Arne Samuelsen på tlf 957 01 264 el. arne.samuelsen@nordreisa.kommune.no - vi har også en midlertidig informasjonsside, se www.ntplan.no

 

Web levert av CustomPublish AS