jordbær

Kurs i jordbærdyrking - Mandag 5. november klokka 19.30 - 22.00 i kommunestyresalen

Mandag 5. november klokka 19.30 - 22.00 i kommunestyresalen, Storslett.
Drenering

Søknadsfrist for SMIL- og dreneringstilskudd til 20.6 2020

Vi har søknadsfrist for tilskudd til SMIL-tiltak og drenering til 20.06.2020.
Landbrukskafè

Presentasjoner fra landbrukskafèen den 13.12.2016

Nordreisa kommune og Landbruk Nord hadde 13.12.16 landbrukskafe på kommunehuset. Vider finner dere link til de foredragene som ble holdt. 
gris

Troms Bonde- og Småbrukarlag

Regnskapskurs

jentemekaniker

Påmelding i dag 15.05.2015

Landbruksmekanisk kurs for damer 29. og 30. mai

Nordreisa kommune i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter arrangerer kurs i landbruksmekaniske fag for damer. Kurset tar for seg vedlikehold av ...

Invitasjon til kurs i dyrevelferd

I regi av Troms landbruksfaglige senter kjøres det kurs i dyrevelferd - sau - oppstratsmøte. For Nordreisa arrangeres kurset på Halti, Ishavsstudio on...

Landbruk

Landbruk har til alle tider vært en viktig næring i Nordreisa. Landbruksnæringen forvalter store deler av arealene i kommunen, og Nordreisa kommune ha...
Drenering av jordbruksareal

Dagskurs i planlegging av drenering/grøftingstiltak i landbruket

Nordreisa kommune oppfordrer alle som planlegger å søke om tilskudd til drenering/grøfting av jordbruksareal å delta på kurset.
Web levert av CustomPublish AS