scooterløypestikking

Oksfjord og Rotsund løypene er delvis åpnet - obs på stein i løypa

Oksfjordløypa fra Vassbotn til skoggrensa Bjørnskaret er merket. Løypesluttskilt er satt opp. Obs, kan være stein i løypa. Rotsundløypa er merket til...
Logo - wide

Melding om vedtak: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.4.2017 i sak 17/17 følgende: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste ...
Scooter

Annen gangs høring og offentlig ettersyn: Ny lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms

Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms, legges ut til høring og offentlig ettersyn i sek...
scootertur

Høring av ny lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms

Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms, legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker, jf. ...
Nordreisa_kommune

Forhåndsvarsel: Lokal forskrift til motorferdselloven

Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Lov om motorferdsel og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015...
Web levert av CustomPublish AS