Offentlig ettersyn - Hovedplan vannforsyning 2017-2025

Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15.04.-15.05.2017.

Vann

Hovedplan vannforsyning 2017-2025 har vært behandlet i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg den 06.04.2017 i sak 26/17 hvor det ble vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill til planen er 15.05.2017. Innspill sendes til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Dokumentene kan leses her:

Høringsbrev.pdf 

Hovedplan vann.pdf

Gebyrberegning.pdf 

sonevanninnmåleinger Storslett.pdf

Rehabilitering Sørkjosen.pdf

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS