Midtveisrapporten i prosjekt Økoløft

Den 1. oktober 2009 var prosjekt Økoløft halvveis i prosjektperioden. Det er fortsatt mye mer å arbeide med, men det meste av planleggingen er unnagjo...
OKOLOFT_128x68

Økologisk landbruk

Tilbakeblikk på studietur til Nord-Sverige

Vi har nå laget et notat om studieturen til Nord-Sverige, om Økologisk landbruk, som kommunenne Kåfjord og Nordreisa arrangerte i april.
overvintringsskade

Landbrukskafe 24.02

Det skal arrangeres landbrukskafe onsdag 24.februar kl. 20.00 i kommunestyresalen, Storslett. Tema vil bli overvintringsskader, resultat fra prosjekt ...
OKOLOFT_128x68

Økokafé

Onsdag den 17. mars kl 11.00 på Halti-Ishavsstudio. Temaet er praktisk økologisk drift og omlegging.

Økoløft i Kåfjord og Nordreisa

Kommunen ønsker å ha et større fokus på økologisk landbruk, enn det har hvert tidligere. Sammen med Kåfjord kommune søkte vi derfor for å bli med som ...
Web levert av CustomPublish AS