Oksfjord og Rotsund løypene er delvis åpnet - obs på stein i løypa

Oksfjordløypa fra Vassbotn til skoggrensa Bjørnskaret er merket. Løypesluttskilt er satt opp. Obs, kan være stein i løypa.
Rotsundløypa er merket til Sikka, samt en del av Pilteriløypa. Løypesluttskilt er satt opp. Obs, kan være stein i løypa.

scooterløypestikking
Web levert av CustomPublish AS