Oksfjord oppvekstsenter ligger i vakre Oksfjordhamn, nært butikk og bebyggelse. Vi har kort vei til fjæra og havna, skogen, fjellet, Oksfjordvannet og elva.

Oppvekstsenteret består av skole med 1.-4. klasse, 1 avdelings barnehage og Skolefritidsordning (SFO). Disse er samlokalisert i samme bygg og har mye samarbeid med hverandre. 

Skolen og barnehagen legger vekt på å bruke naturen i undervisningen. For skolen betyr det bl.a årlig overnattingstur for alle elevene, og uteskole ca 2 dager pr måned, der undervisningen foregår utendørs. Barnehagen benytter ofte fjæra og skogen til turer og pedagogiske opplegg.