Oksfjord barnehage ble fra høsten 2017 lokalisert i samme bygg som Oksfjord skole. Lokalene var helt nye av året. Barnehagen har 14 plasser for barn i alderen 0-6 år. Satsningsområder er natur og lesing. Barnehagen har nær tilgang til fjæra, båthavna, elva, Oksfjordvannet og skogen. Vi er ofte på tur.

E og A i fjæra

Fra barnehageåret 2018-2019 vil det være tett samarbeid med skolen - vi har felles rom til å bruke for samlinger, der vi tenker ha forestillinger, sang mm for hverandre.

Barnehagens styrer er rektor for oppvekstsenteret, vi har en pedagogisk leder og fagarbeidere/assistent. Personalet har lang erfaring fra å jobbe i barnehage, vi legger vekt på et godt og trygt miljø preget av lek, omsorg og glede.

Ansatte 2018-2019

Oppvekstleder/Styrer: Marja-Lena Nilsen

Konstituert pedagogisk leder: Beate Soleng Ulriksen

Fagarbeidere: Camilla K. Eriksen, Beate U. Malin

Assistent: Stine Ulriksen Laberg