Oksfjord skole ble gjenåpnet som 1-4 skole høsten 2012. Skoleåret 2018-2019 er det 13 elever.

Det er en liten grendeskole, og klassene er samlet i deler av undervisningen. 1.-2. klasse går ilag, mens 3.-4.klasse er sammen. De ansatte er 2 lærere, en assistent, samt rektor som er virksomhetsleder for hele oppvekstsenteret.

Skoledagen er fra 09.00-14.30. Hver 1.fredag i måneden har elevene fri. Vi har tilbud om SFO, og der er åpningstiden 07.30-16.30.

Oksfjord skole har uteskole annenhver fredag. Da foregår det praktisk undervisning utendørs, året rundt.

De 2 siste skoledagene hvert år, drar hele skolen på overnattingstur. Det er vår sommeravslutning.