Opptak til SFO - skolefritidsordningen 2018/2019

Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. april. Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, samt barn med spesielle behov i 1. til 10. trinn for elever i grunnskolen. Eleven må være bosatt i kommunen.

SFO

Foreldre må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Her finner du vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune PDF document ODT document

Web levert av CustomPublish AS